SVEDOK InternetBroj 1156.

Poseta
5561487


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi
redakcija

Direktor, glavni i odgovorni urednik
Vladan DINIĆ 

Redakcija:
Tel: 3244-362
e-mail: svedok@svedok.rs

Milan DINIĆ, zamenik glavnog urednika
Milivoje GLIŠIĆ,
Ivan DINIĆ,
Ljubica RAŠKOVIĆ,
Dragoljub GAJEVIĆ,
Katarina MILIĆEVIĆ,
Jovan MIRČESKI,
Dragan ILIĆ

Fotoreporter:
Zoran JAKŠIĆ,
Đorđe JEVREMOVIĆ

Stalni saradnici:
dr Čedomir ANTIĆ
Akademik Svetomir STOŽINIĆ,
Akademik Dragan DAMJANOVIĆ,
dr Margit SAVOVIĆ,
Slobodan TURLAKOV,
Marina RAGUŠ,
Stefan DAMJANOVIĆ

Lektor:
Julijana JANKOVIĆ

Dopisnici iz inostranstva:
dr Miodrag VUKOVIĆ (Podgorica)
Jovanka ĐORĐEVIĆ (Pariz)
Mirko VOJVODIĆ (Cikago)
Vlastimir VUJIĆ (Budimpešta)

Kompjuterska obrada:
Gordan KOJIĆ

Marketing i prodaja:
011/3236-216

Izdavač:
MELON D.O.O.
Žiro račun: 205-13781-67

Adresa redakcije: Svetogorska 22/VI
Telefoni: 3244-362
Fax: 3240-289
Štampa: GP Kompanija "Štamparija BORBA" AD
          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX