SVEDOK InternetBroj 1178.

Poseta
5699565

Treća armija nije izgubila rat, izgubljen je za „zelenim stolom“ potpisom u Kumanovu

Ćutanje o (ne)izboru akademika stiglo na – naplatu

Kosovski zavet je srpska verzija Novog zaveta

1604.

Ulični TV dnevnik


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Zašto Srbija na putu ka EU nikako ne uspeva da preskoči poglavlje vladavina prava?
Vučiću će doći glave „moćni“ mangupi iz SNS

       Uz mnogobrojne pohvale koje strižu iz Evropske Unije na račun uspeha u Republici Srbiji, nikako da prelaznu ocenu dobije - „Vladavina prava“.
       Uz mnogobrojna pitanja koja se odnose na ukupnu ocenu (pozitivnih?!) društvenih i ekonomskih procesa u našoj zemlji, i koja traže odgovore, jedno od najtežih ili možda najlakših za odgovor je ono koje se odnosi na „Vladavinu prava“.
       To bi, naravno, trebalo da pretpostavlja da građani imaju „privilegiju“ da im je pravda dostupna, odnosno – kad ustreba – bude na domak ruke. Rekosmo već da je to pitanje i teško i lako rešiti – u isto vreme.
       Teško - zato što je čitav pravosudni sistem zasnovan na komplikovanim i prevaziđenim propisima i zakonima, ali i zato što ih (u nedozvoljeno velikom broju) primenjuju sudije koje su, najblaže rečeno, nedorasle (ili pod priiskom vlasti?!) zadatku koji im je poveren.
       Sudski postupci traju tako dugo – uzgred, bez objektivnih razloga – da se povremeno pretvaraju u svoju suprotnost, odnosno (nadamo se) nesvesno stavljaju u zaštiti okrivljenih – prestupnika, pa i kriminalaca.
       Zašto smo rekli da je to teško popraviti?
       Zato što ne postoji politička spremnost i volja da se zakonski propisi, i s tim u vezi sudski postupci pojednostave, a da se politički moćnici „okanu“ neposredne „brige“ o vođenju tih postupaka.
       A nije nepoznato, da su, neretko, vrlo upoznati sa pojedinostima i „očekivanim odlukama“, i pre nego sudski postupak i započne.
       Primeri koji bi potvrdili iznete ocene veoma su brojni i na njih bi se morale potršiti stranice i stranice našeg lista.
       Ali, pre nego se, eventualno, na to odlučimo, upoznaćemo naše čitaoce sa jednim primerom koji pokazuje kolika je „naša briga“ o pravdi i o „pravu na suđenje u razumnom roku“.
       Radi se o objektu „Kulturno sportski centar RAD“, u Novom Beogradu, ul. Jurija Gagarina 40-a. Tu se radi o dva problema.
       Prvi, što je zakupac, inače istaknuti član SNS i zaposlen u JKP Beogradske elektrane, prestao da izmiruje svoje obaveze 1. juna 2015. godine, da je tužen 26. novembra 2015. godine, a da do danas nije doneta nijedna konačna presuda (Apelacionog suda) o iselenju i plaćanju duga za korišćenje prostora i plaćanje električne energije i komunalnih usluga. To dugovanje trenutno je premašilo 50.000,00 eura.
       Ipak, ono što predstavlja vrhunac bezobrazluka, drskosti i korupcijsko-kriminalnog akta je „prodaja“ KSC od 1.200 m2 za „čak“ 20.000,00 eura.
       Ali i to ne bi bilo, možda,toliko važno da nije prodato nešto što nije prodavčevo, a što se ni ne može prodati!
       U organizovanoj grupi, koja je izvršila ovaj kriminalni akt, uključeni su, pored „prodavca“ i kupca, i studio za geodetske usluge, javni beležnik, Katastar za nepokretnosti Novi Beograd i ko zna ko još. Dakle, o tome postoji obimna dokumentacija, ali niko „ne mrda ni prstom“.
       Cak ni oni koji bi to morali...
       I pošto ne možemo objaviti svu obimnu dokumentaciju, uključujući i krivične prijave, odlučili smo da vam stavimo na uvid dva dopisa (prvi i poslednji, od ukupno pet), koja su upućena dvojici uglednih i „jakih ličnosti“ Srbije i Beograda.
       Nažalost i dalje bez bilo kakvih rezultata?!
       PRVI DOPIS, Datum: 17.10.2017.
       REPUBLIKA SRBIJA
       Ministarstvo unutrašnjih poslova
       n/r ministar, dr Nebojša Stefanović
       Novi Beograd,
       Bulevar Mihajla Pupina 2
      
       Skupština grada Beograda
       n/r gradonačelnik,
       dr Siniša Mali
       Beograd,
       Dragoslava Jovanovića 2
      
       PREDMET: Informacija u vezi nedozvoljenog upisa prava
       državine i prodaje objekta „Kulturno sportskog centra RAD“
       u Beogradu (Novi Beograd) Jurija Gagarina 40A
      
       Poštovana gospodo,
       Kao zakoniti zastupnik oštećene strane u vezi navedenih postupaka koje je izvršilo „Društvo za čuvanje, negovanje i zaštitu kulturne tradicije naroda RAD“, odnosno predsednik Upravnog odbora i predsednik Skupštine i članovi istih, ali i kao savestan građanin smatram potrebnim da Vam dostavim kopiju dopisa Službi za katastar nepokretnosti Novi Beograd, sa prilozima, iz kojih ćete steći uvid u nepravilnost postupka sa brojnim elementima krivice.
       Pored toga neophodno je da Vas obavestim i o detaljima koji mogu biti od značaja i koristi Ministarstvu unutrašnjih poslova. To se odnosi na razgovore koji su vođeni 11. aprila i 27. septembra 2017. godine, sa glavnim akterima nedozvoljenih – krivičnih radnji, predsednika Upravnog odbora Vladimira Vajdića i predsednika Skupštine Vladimira Lačkovića, „Društva za negovanje i zaštitu kulturne tradicije naroda RAD“.
       Razgovori su vođeni u kancelariji generalnog direktora RAD GRUPA DOO.
       U prvom razgovoru, koji je na njihovu inicijativu vođen 11.aprila, kome su prisustvovali Vajdić, Lačković i generalni direktor RAD GRUPA DOO Miloš Jovičić, suština je bila sledeća:
       1.U Društvo su došli neki ljudi koji su rekli da mi ne možemo da izvršimo legalizaciju objekta, a da oni to mogu i da treba napraviti dogovor oko preuzimanja istog od tih (ili nekih drugih) To je u najkraćem ono što je rekao Vladimir Vajdić.
       2. Vladimir Lačković je tiho, „u poverenju“ rekao da za ovaj postupak postoji interes veoma značajnih ljudi – Andreja Vučića i Gorana Vesića, i dodao: naročito Gorana Vesića.
       Moj odgovor je bio da takva vrsta dogovora ne dolazi u obzir i da je osnovni red da se zna sa kim se razgovara i, ako procene da je potrebno, mogu zajedno sa njima da dođu da se upoznamo.
       Od tada nije bilo nikakvih oglašavanja od rukovodioca Društva (mada se iz dokumentacije vidi da su u međuvremenu bili veoma aktivni), osim što je je dnog dana (datuma se ne sećam) u prostorije RAD GRUPA DOO došao jedan čovek, koji je zamolio da mu sekretarica da broj mobilnog telefona generalnog direktora – za predsednika FK „Bežanija“.
       Ona mu je rekla da nije uobičajno da se nepoznatim licima daje broj mobilnog telefona generalnog direktora i dala mu broj stabilnog telefona. Obzirom da izolacija u montažnim objektima nije dovoljna, glavni deo razgovora sam direktno čuo.
       Treba reći da se ni taj čovek niti predsednik FK „Bežanija“ nikada nisu javili, ali smo mi (RAD GRUPA DOO, ŠK RAD i JSO RAD) dobili brojne informacije o aktivnostima koje su rezultirale prodajom navedenog objekta.
       Na sastanku, koji je održan 27. septembra, pored Vajdića i Lačkovića, bili su prisutni generalni direktor RAD GRUPA DOO, Nenad Cetnik, predsednik JSO RAD u član Upravnog odbora Društva, Stanko Stojanović, predsednik Skupštine RAD GRUPA DOO i član Nadzornog odbora Društva i Slobodan Smiljanić, glavni pravnik RAD GRUPA DOO. U najkraćem, suština sastanka je sledeća:
       1.Vajdić je rekao da su jednog dana došla dvojica, koja su izašla iz crnog džipa, i rekli da će oni pripremiti celokupnu dokumentaciju, uključujući i Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i da on treba (mora?!) da ga potpiše. Kako je Vajdić rekao, on je bio primoran da to učini!
       2. Lačković je rekao da je njihova najveća greška što su izvšili upis državine celokupnog objekta i da su spremni da Ugovor raskinu i vrate novac. Predložio je da Kupac (i oni oko njega?!) dođu u RAD GRUPU DOO na razgovor.
       Moj odgovor je bio da se može razgovarati samo o tome da se poništi Kupoprodajni ugovor i upis državine na celom objektu i da smo samo u tom slučaju spremni da odustanemo od krivične prijave.
       Od najavljenog kontakta – razgovora nije bilo ništa, što je značilo da organizatori ove akcije ostaju „pri svome“.
       Naravno, RAD GRUPA DOO, ŠK RAD i JSO RAD preduzeli su određene aktivnosti, a sa jednim delom možete se upoznati iz priloženih dopisa, odnosno dokumentacije.
       Koliko je sve navedeno vođeno na teško razumljiv način, govori u prilog kopija sa sednice Upravnog odbora Društva od 05.05.2017., koji smo uz mnogo muke konačno dobili 16. oktobra, sa krajnje čudnom odlukom o davanju ovlašćenja Vladimiru Vajdiću i Vladimu Lačkoviću „...za raspolaganje svom pokretnom i nepokretnom imovinom u ime i za račun Društva bez ograničenja“
       Poštovana gospodo,
       Nadamo se da će Vam ovaj dopis biti od pomoći da razrešite situaciju na pravi način: da se krivci privedu pravdi, a oni neopravdano pominjani – zaštite.
      
       S poštovanjem,
       u svojstvu građanina, generalnog direktora RAD GRUPA DOO i predsednika ŠK RAD
       Dipl. maš. inž. Miloš Jovičić, internacionalni majstor
      
       PETI DOPIS, Datum: 12.04.2018.
       REPUBLIKA SRBIJA
       Ministarstvo unutrašnjih poslova
       n/r ministar, dr Nebojša Stefanović
       Novi Beograd,
       Bulevar MIhajla Pupina 2
      
       Skupština grada Beograda
       n/r gradonačelnik, dr Siniša Mali
       Beograd, Dragoslava Jovanovića 2
      
       PREDMET: Peto – poslednje - obraćanje kao posledica Vašeg nipodaštavanja prethodna četiri (prvo 17.10.2017.) koja su ostala bez odgovora?!
      
       Gospodo,
       Nema potrebe da Vam ponavljam razloge prethodna četiri obraćanja, jer je iz njih potpuno jasno da sam uveren da se radi o slučaju, odnosno o kriminalnoj i korupcionaškoj radnji, koja bi morala biti predmet Vašeg posebnog interesovanja, a time i neophodnog angažovanja.
       Ukoliko ima toliko ovakvih slučajeva, pa ovaj „ne može da dođe na red“, onda je situacija u našoj zemlji jadna. U pravom smislu te reči.
       Verujem (i nadam se) da to nije tako, već se radi o Vašem pogrešnom odnosu prema nečemu što bi moralo biti jedan od prioriteta u Vašem angažovanju. A to nije dobro i što je najgore, kako vreme prolazi (skoro šest meseci) stičem utisak da Vi, svesno ili nesvesno, pokazujete „razumevanje“ prema kriminalnoj i korumcionaškoj radnji koja je izvršena.
       Na Vaše eventualno pozivanje na pravosudne organe, reći ću Vam da su, naravno, podnete krivične prijave Tužilaštvu protiv „prodavca“ i da je odatle predmet upućen odelenju UKP u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
       Posle više od tri meseca ništa se nije dogodilo, a na osnovu podataka koje sam dostavio dovoljno je tri dana da se dođe do istine. Naravno, ako se to želi.
       Gospodo,
       Nije nepoznato da u našoj zemlji nije lako doći do pravde – u ostalom o tome najbolje govori mišljenje EU o „Vladavini prava u Srbiji“ – jer se do nje mora doći kroz ogradu od „bodljikave žice“, koju čine neefikasno pravosuđe, korupcija u državnim organima, uticaj partijskih i drugih „moćnih i jakih“ ličnosti i dr. Ipak, morate znati da ima ljudi koji će učiniti sve da iznađu mogućnost da prođu kroz tu „nesavladivu prepreku“.
       I na kraju, ne mogu više da se uzdržavam, a da Vam ne kažem:
       Gospodo, sram Vas bilo!
      
       U svojstvu građanina, generalnog direktora RAD GRUPA DOO i predsednika ŠK RAD
       Dipl. maš. inž. Miloš Jovičić, internacionalni majstor


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX