SVEDOK InternetBroj 1160.

Poseta
5582806

Ljudi danas žive daleko bolje nego što im se čini

Odgovor “zabranjenog”

Zašto niko neće sa Srbijom?

Ostavka, princip ili sujeta?

Dakle, „Svi Jevreji treba da umru!”


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

INTERVJU: Prof. dr Vladimir Prvulović - znamo li šta je srpski nacionalni interes?
Spojiti pokidane srpske niti
Piše: Vladan Dinić

       Teško je, verujte mi na reč, praviti intervju, sa školskim drugom iz osnovne škole, beše, valjda OŠ “Zora socijalizma” na Bubnju u Nišu, pogotovo na tešku temu: ”ZNAMO LI ŠTA JE SRPSKI NACIONALNI INTERES?” obrađenu u novoj knjizi Profesora dr Vladimira Prvulovića...
       Istina, prijatno je s njim razgovarati o mnogo čemu, ali tema ZNAMO LI SRPSKI NACIONALNI INTERES, je sve osim – laka tema.
       Svedok: Šta Vam bi, iako ste napisali brojne knjige, da se upustite u pisanju knjige o nacionalnom i kulturnom identitetu kao osnovi srpskog nacionalnog interesa?
       Vladimir Prvulović: - Srpski narod živi razuđen u nekoliko balkanskih država kao konstitutivan narod pored matične države Republike Srbije i u drugoj država srpskog naroda u Republici Srpskoj, sa još uvek nedefinisanim statusom na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori, kao nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj, Makedoniji, Federaciji BiH, Rumuniji, Mađarskoj, kao etnička grupa u Republici Sloveniji, a kao iseljenička etnička grupa ili populacija na radu u inostranstvu u SAD, Kanadi, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj, Južnoj Africi, Australiji, sve više u Slovačkoj i, u manjem broju, u nizu drugih država.
       S: Kad je Crvena zvezda osvojila titulu klupskog prvaka sveta, Srbijom se orilo: Srbija do Tokija! Pa, koliko nas ima?
       V.P: - Stručnjaci govore o neverovatnom, nepotvrđenom broju od oko tri (3) miliona (neki autori čak tvrde oko četiri (4) srpskih građana prve, druge i treće generacije izvan matične države?!
       S: Sa populacijom u zemlji to bi činilo oko 10,5 do 11,5 miliona Srba?
       V.P: Tako je! I to nas, po tome svrstava u značajnije evropske zemlje.
       S: Da li ne umemo da tu, da kažem rasprostranjenost, i brojnost iskoristimo, već...?
       V.P: - Velika briga i problem je što Srbi već generacijama ne uspevaju da ostvare sabornost, na ni svest o neophodnom zajedništvu i međusobnoj solidarnosti. To je i odgovor i osnovni razlog za pisanje ove knjige. Za razliku od zemalja te veličine, iste religije i sličnih problema u istoriji, kao što je bratska Grčka i Grci u rasejanju, koji su častan primer neverovatne međusobne solidarnosti i samopomoći na zajedničku polzu nacije i Grka u inostranstvu, Srbi to nikada nisu uspeli.
       S: Mislite da mi, Srbi, sami sebe saplićemo?
       V.P: - Da li treba podsetiti na istorijski slogan utisnut na grb Srbije sa četiri ocila, koji se uobičajeno tumači kao poruka: „Samo sloga Srbina spasava“, što je večiti zadatak ugrađen u srpski nacionalni identitet. O tome peva i srpska himna „Bože pravde“.
       S: Da li će doći dan da tu poruku pretočimo u stvarnost?
       V.P: Iako su to poruke od nastanka srpske države, iz različitih istorijskih i drugih razloga, daleko smo od ostvarenja tog cilja.
       S: Temu knjige ste rekli, ali šta je cilj?
       V.P: Cilj ove knjige nije da pruži definitivne odgovore na sva ova značajna pitanja i probleme. Cilj je razmotriti elemente proučavanog problema i pružiti dovoljno materijala za kompetentnu i produbljenu raspravu na svim nivoima, koja bi, na bazi elementa srpskog nacionalnog identiteta, pokušala da, prvi put u istoriji, dođe do obrisa opšteprihvaćenog srpskog nacionalnog interesa, kao uslova opstanka i razvoja našeg naroda.
       S: Ova knjiga obrađuje rezultate istraživanja na temu nastanka, razvoja i osnovnih svojstava srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i njihovog uticaja na oblikovanje srpskog nacionalnog interesa, kao uslova za opstanak i budućnost srpskog naroda u celini.
       V.P: - Istraživanje se bavilo definisanjem pojmova nacije, kulturnog i nacionalnog identiteta, različitim tumačenjima i školama proučavanja ovih pojava, posebno aktuelnim fenomenima stvaranja „instant nacija“ i fabrikovanjem identiteta na izmišljenim, često karikaturalnim osnovama, u prostoru bivše Jugoslavije.
       S: Dobro, ali nije samo to – to?
       V.P: U daljem toku istraživanja analizirani su elementi kulturnog i nacionalnog identiteta Srba u oblastima u kojima žive, utvrđene osnovne opšte karakteristike i različitosti u pojedinim od njih, u zavisnosti od istorijskih okolnosti i uticaja različitih sredina i spoljnih faktora na njihovo formiranje.
       S: Po karakteru ovo istraživanje je multidisciplinarno?
       V.P: Obavezni element istraživanja je istorijska nauka i podaci iz bogate i duge srpske istorije. Istorija se preko mitova i legendi, ali i utvrđenih činjenica, pretvorila u kolektivno istorijsko sećanje srpskog naroda i to se ne može neodgovorno zapostavljati, zarad neke obećane budućnosti.
       S: Istorija je, sad vidimo, relativna. Obično je pišu pobednici?
       V.P: Osim istorije, ovo istraživanje se oslanja i na antropogeografiju i etnologiju i velike domete naših naučnika iz istorije Jovana Cvijića, Vladimira Dvornikovića, V. Ćorovića i drugih.
       S: Vi ste, pre svega, čini se svoja istraživanja bazirali i na politikologiji?
       V.P: - Političke nauke i discipline kao što su: Politički sistem, Uporedna politika (Komparativni politički sistemi), Međunarodni odnosi, Geopolitika, Diplomatija, pružaju dragocene podatke o tretiranju Srbije i srpskih interesa kroz istoriju od spoljnih faktora i velikih sila.
       S: A naša kultura?
       V.P: - Istorija kulture, posebno srpske kulture, sociologija kulture, psihosociologija i sociologija doprinose razumevanju procesa razvoja srpskog društva i kulturnog i nacionalnog identiteta kroz različite epohe.
       S: U dugoj istoriji Srbija je prolazila kroz različite periode i rayna iskušenja?
       V.P: - Na bazi toga su pojedini naučnici (Dvorniković, Cvijić) pisali o različitoj karakterologiji srpskog naroda, zavisno od teritorije na kojoj su delovi tog naroda živeli. Ta saznanja se moraju ozbiljno uzimati kao osnova za dalja razmatranja.
       S: Rekoh, istorija danas jeste i dalje majka svih nauka, ali svedoci smo da se istorijske istine menjaju, a činjenice guraju pod tepih?
       V.P: - Osnovni problem ovog istraživanja je bio osporiti različite, najčešće zapadne (ali i iz nekih otcepljenih bivših jugoslovenskih republika) „teorije“ i tvrdnje o neutemeljenosti pojma nacionalni, pa čak i kulturni identitet, svodeći ga na osnovu za političke manipulacije građanima od političara i rukovodstva pojedinih zemalja, za nacionalističku politiku i sukobe na toj osnovi.
       S: Danas bi tzv. mondijalisti da skroje istoriju sveta, pa i našu, prema svom viđenju ne obazirući se na stvarne ćinjenice?
       V.P. Jeste, na to se nadovezuju i stavovi pojedinih teoretičara mondijalista ili globalista, koji nacionalni identitet osporavaju sa stanovišta „građanina sveta“ ili „građanina Evropske unije“, insistirajući na savremenoj isprepletenosti kultura, jezika, običaja i međuzavisnosti položaja i istorije današnjih država...
       S: Kakvu oni to sadašnjost, ili budućnost projektuju?
       V.P: - Po njima budućnost pripada multikulturalizmu, multireligionizmu, otvorenosti država i društava za različite uticaje, ljudska prava i slobode i slobodi naseljavanja širom sveta.
       S: Cekajte, a nacionalnost, državne granice...
       V.P: - Državne granice, klasični pojmovi nacija, nacionalnih identiteta, po njima, pripadaju istoriji i prevaziđeni su u multinacionalnim državama, kakve su SAD ili buduća, još neostvarena Evropska unija...
       S: Sad su u igri i izbeglice, promena krvne slike pojedinih naroda?
       V.P: - Imajući u vidu ekonomsku emigraciju, imigracione politike pojedinih prostranih država koje nude useljavanje stranim državljanima određenih kvalifikacija i naročito najnoviji izbeglički talas koji je zapljusnuo Evropu, takve teorije plediraju za kulturnu i građansku integraciju novopridošlih useljenika, uz zaboravljanje njihovog ranijeg nacionalnog ili kulturnog identiteta.
       S: Nije li to moderna asimilacija?
       V.P: - „Svi smo mi pomalo Srbi, pomalo Sloveni, pomalo Evropejci, a najviše savremeni integrisani, često asimilovani stanovnici zemalja koje su nam pružile bolji život“, tvrde ti novi proroci globalizma.
       S: Kakve argumente nude?
       V.P: Kao dokaze uzimaju sportske reprezentacije Francuske ili neke druge zapadnoevropske zemlje azila, u kojima se ne nalazi nijedan etnički „domorodac“ te zemlje ili samo par njih, dok ostali pripadaju drugim ili trećim generacijama useljenika u te države.
       S: Šta se time špkušava?
       V.P: - Ovakvi teorijski pristupi pokušavaju da ukinu pojmove nacionalnog i kulturnog identiteta, kao anahronizme i istorijski prevaziđene, a sve koji zastupaju suprotna gledišta proglase za nacionaliste u krajnje negativnom smislu.
       S: Šta Vi mislite o tome?
       V.P: - To su potpuno pogrešna gledišta i ova knjiga se argumentovano bavi njihovim osporavanjem.
       S: “Oni” su u naletu, kritikuju sve, a ne prihvataju ničiju kritiku...Šta ste Vi u knjizi SRPSKI NACIONALNI INTERES ponudili?
       V.P: Da bi u tome uspeo, navodim različite temeljite i priznate definicije nacije, nacionalnog i kulturnog identiteta, kao osnove nacionalnog bića jednog naroda. Da bih u tome uspeo u potpunosti sam obrazložio istorijski razvoj, etnogenezu i savremene karakteristike srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta. Koristio sam istorijski metod istraživanja i prezentacije utvrđenih stavova. Uporedo sa tim, metodom analize sadržaja razmatrani su glavni istorijski dokumenti o toku formiranja srpske nacije i države. Statističkom metodom obrađivani su podaci o srpskom stanovništvu van granica matične države, seobama i prekrajanjima granica i država u kojima Srbi žive i o trendovima odseljavanja u razvijene zemlje, u različitim epohama i iz različitih razloga. U istraživanju, a zatim i u knjizi, metodom studije slučaja prikazani su posebni primeri tretmana srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta u zemljama prijema posle doseljavanja i tokom istorije, do današnjih dana.
       S: Vaša knjiga, svakako je ogroman doprinos očuvanju srpskih nacionalnog interesa i identita, ali...
       V.P: - Naposletku, da bi se došlo do dalekosežnih zaključaka bitnih za sudbinu srpskog nacionalnog identiteta bila je neophodna i metoda analize u sinteze. Na osnovu zaključaka do kojih sam u istraživanju nacionalnog i kulturnog identiteta došao, tom metodom sam pokušao da utvrdim osnovne elemente srpskog nacionalnog interesa, ne kao konačne stavove, već kao podloge za ekspertsku i opštenarodnu raspravu o ovim pitanjima, ključnim za budućnost srpskog naroda uopšte.
       S: U Vašoj studiji, čini se, koristili ste i komparativnu metodu?
       V.P: Komparativnom metodom služio sam se u analizi procesa fabrikovanja novih nacionalnih identiteta u „instant nacijama“ u okruženju, posebno obrađenih u istoimenom odeljku.
       S: Šta je poruka za budućnost?
       V.P: - Glavna hipoteza ovog rada mogla bi se formulisati na sledeći način: Puno razumevanje pokidanih niti i elemenata nacionalnog identiteta srpskog naroda (namerno rasutih istorijskim, političkim, pa čak u verskim razlozima) je neophodan uslov suštinske rasprave u stremljenog određenja srpskoj nacionalnog interesa, kao osnove za njegov opstanak u razvoj.
       S: Imate i pomoćne hipoteze koje doprinose potvrđivanju osnovne?
       V.P: - Odbaciti predrasude i nametnute optužbe da je insistiranje na srpskom nacionalnom identitetu osnova navodne velikosrpske nacionalističke politike, jeste preduslov za nacionalno osvešćivanje srpskog naroda. I, definisanjem svih elemenata srpskog nacionalnog identiteta, u uslovima egzistiranja delova srpskog naroda u više balkanskih država i u rasejanju, otklanjaju se razlozi za njihovu nedovoljnu međusolidarnost i sabornost, kao ključnih elemenata za njihov opstanak.
          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX