SVEDOK InternetBroj 1190.

Poseta
5776559

Muziku želim da iskažem glasom i telom

Akademik Čavoški, vidovnjak i lekar specijalista

Intelektualno carstvo intriga i laži

Slaba Srbija, jak Balkan?!

Vlast ponovo menja model obračunavanja penzija ovog puta – u korist penzionera?!


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

INTERVJU: Prof. dr Vladimir Prvulović - znamo li šta je srpski nacionalni interes?
Spojiti pokidane srpske niti
Piše: Vladan Dinić

       Teško je, verujte mi na reč, praviti intervju, sa školskim drugom iz osnovne škole, beše, valjda OŠ “Zora socijalizma” na Bubnju u Nišu, pogotovo na tešku temu: ”ZNAMO LI ŠTA JE SRPSKI NACIONALNI INTERES?” obrađenu u novoj knjizi Profesora dr Vladimira Prvulovića...
       Istina, prijatno je s njim razgovarati o mnogo čemu, ali tema ZNAMO LI SRPSKI NACIONALNI INTERES, je sve osim – laka tema.
       Svedok: Šta Vam bi, iako ste napisali brojne knjige, da se upustite u pisanju knjige o nacionalnom i kulturnom identitetu kao osnovi srpskog nacionalnog interesa?
       Vladimir Prvulović: - Srpski narod živi razuđen u nekoliko balkanskih država kao konstitutivan narod pored matične države Republike Srbije i u drugoj država srpskog naroda u Republici Srpskoj, sa još uvek nedefinisanim statusom na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori, kao nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj, Makedoniji, Federaciji BiH, Rumuniji, Mađarskoj, kao etnička grupa u Republici Sloveniji, a kao iseljenička etnička grupa ili populacija na radu u inostranstvu u SAD, Kanadi, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj, Južnoj Africi, Australiji, sve više u Slovačkoj i, u manjem broju, u nizu drugih država.
       S: Kad je Crvena zvezda osvojila titulu klupskog prvaka sveta, Srbijom se orilo: Srbija do Tokija! Pa, koliko nas ima?
       V.P: - Stručnjaci govore o neverovatnom, nepotvrđenom broju od oko tri (3) miliona (neki autori čak tvrde oko četiri (4) srpskih građana prve, druge i treće generacije izvan matične države?!
       S: Sa populacijom u zemlji to bi činilo oko 10,5 do 11,5 miliona Srba?
       V.P: Tako je! I to nas, po tome svrstava u značajnije evropske zemlje.
       S: Da li ne umemo da tu, da kažem rasprostranjenost, i brojnost iskoristimo, već...?
       V.P: - Velika briga i problem je što Srbi već generacijama ne uspevaju da ostvare sabornost, na ni svest o neophodnom zajedništvu i međusobnoj solidarnosti. To je i odgovor i osnovni razlog za pisanje ove knjige. Za razliku od zemalja te veličine, iste religije i sličnih problema u istoriji, kao što je bratska Grčka i Grci u rasejanju, koji su častan primer neverovatne međusobne solidarnosti i samopomoći na zajedničku polzu nacije i Grka u inostranstvu, Srbi to nikada nisu uspeli.
       S: Mislite da mi, Srbi, sami sebe saplićemo?
       V.P: - Da li treba podsetiti na istorijski slogan utisnut na grb Srbije sa četiri ocila, koji se uobičajeno tumači kao poruka: „Samo sloga Srbina spasava“, što je večiti zadatak ugrađen u srpski nacionalni identitet. O tome peva i srpska himna „Bože pravde“.
       S: Da li će doći dan da tu poruku pretočimo u stvarnost?
       V.P: Iako su to poruke od nastanka srpske države, iz različitih istorijskih i drugih razloga, daleko smo od ostvarenja tog cilja.
       S: Temu knjige ste rekli, ali šta je cilj?
       V.P: Cilj ove knjige nije da pruži definitivne odgovore na sva ova značajna pitanja i probleme. Cilj je razmotriti elemente proučavanog problema i pružiti dovoljno materijala za kompetentnu i produbljenu raspravu na svim nivoima, koja bi, na bazi elementa srpskog nacionalnog identiteta, pokušala da, prvi put u istoriji, dođe do obrisa opšteprihvaćenog srpskog nacionalnog interesa, kao uslova opstanka i razvoja našeg naroda.
       S: Ova knjiga obrađuje rezultate istraživanja na temu nastanka, razvoja i osnovnih svojstava srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i njihovog uticaja na oblikovanje srpskog nacionalnog interesa, kao uslova za opstanak i budućnost srpskog naroda u celini.
       V.P: - Istraživanje se bavilo definisanjem pojmova nacije, kulturnog i nacionalnog identiteta, različitim tumačenjima i školama proučavanja ovih pojava, posebno aktuelnim fenomenima stvaranja „instant nacija“ i fabrikovanjem identiteta na izmišljenim, često karikaturalnim osnovama, u prostoru bivše Jugoslavije.
       S: Dobro, ali nije samo to – to?
       V.P: U daljem toku istraživanja analizirani su elementi kulturnog i nacionalnog identiteta Srba u oblastima u kojima žive, utvrđene osnovne opšte karakteristike i različitosti u pojedinim od njih, u zavisnosti od istorijskih okolnosti i uticaja različitih sredina i spoljnih faktora na njihovo formiranje.
       S: Po karakteru ovo istraživanje je multidisciplinarno?
       V.P: Obavezni element istraživanja je istorijska nauka i podaci iz bogate i duge srpske istorije. Istorija se preko mitova i legendi, ali i utvrđenih činjenica, pretvorila u kolektivno istorijsko sećanje srpskog naroda i to se ne može neodgovorno zapostavljati, zarad neke obećane budućnosti.
       S: Istorija je, sad vidimo, relativna. Obično je pišu pobednici?
       V.P: Osim istorije, ovo istraživanje se oslanja i na antropogeografiju i etnologiju i velike domete naših naučnika iz istorije Jovana Cvijića, Vladimira Dvornikovića, V. Ćorovića i drugih.
       S: Vi ste, pre svega, čini se svoja istraživanja bazirali i na politikologiji?
       V.P: - Političke nauke i discipline kao što su: Politički sistem, Uporedna politika (Komparativni politički sistemi), Međunarodni odnosi, Geopolitika, Diplomatija, pružaju dragocene podatke o tretiranju Srbije i srpskih interesa kroz istoriju od spoljnih faktora i velikih sila.
       S: A naša kultura?
       V.P: - Istorija kulture, posebno srpske kulture, sociologija kulture, psihosociologija i sociologija doprinose razumevanju procesa razvoja srpskog društva i kulturnog i nacionalnog identiteta kroz različite epohe.
       S: U dugoj istoriji Srbija je prolazila kroz različite periode i rayna iskušenja?
       V.P: - Na bazi toga su pojedini naučnici (Dvorniković, Cvijić) pisali o različitoj karakterologiji srpskog naroda, zavisno od teritorije na kojoj su delovi tog naroda živeli. Ta saznanja se moraju ozbiljno uzimati kao osnova za dalja razmatranja.
       S: Rekoh, istorija danas jeste i dalje majka svih nauka, ali svedoci smo da se istorijske istine menjaju, a činjenice guraju pod tepih?
       V.P: - Osnovni problem ovog istraživanja je bio osporiti različite, najčešće zapadne (ali i iz nekih otcepljenih bivših jugoslovenskih republika) „teorije“ i tvrdnje o neutemeljenosti pojma nacionalni, pa čak i kulturni identitet, svodeći ga na osnovu za političke manipulacije građanima od političara i rukovodstva pojedinih zemalja, za nacionalističku politiku i sukobe na toj osnovi.
       S: Danas bi tzv. mondijalisti da skroje istoriju sveta, pa i našu, prema svom viđenju ne obazirući se na stvarne ćinjenice?
       V.P. Jeste, na to se nadovezuju i stavovi pojedinih teoretičara mondijalista ili globalista, koji nacionalni identitet osporavaju sa stanovišta „građanina sveta“ ili „građanina Evropske unije“, insistirajući na savremenoj isprepletenosti kultura, jezika, običaja i međuzavisnosti položaja i istorije današnjih država...
       S: Kakvu oni to sadašnjost, ili budućnost projektuju?
       V.P: - Po njima budućnost pripada multikulturalizmu, multireligionizmu, otvorenosti država i društava za različite uticaje, ljudska prava i slobode i slobodi naseljavanja širom sveta.
       S: Cekajte, a nacionalnost, državne granice...
       V.P: - Državne granice, klasični pojmovi nacija, nacionalnih identiteta, po njima, pripadaju istoriji i prevaziđeni su u multinacionalnim državama, kakve su SAD ili buduća, još neostvarena Evropska unija...
       S: Sad su u igri i izbeglice, promena krvne slike pojedinih naroda?
       V.P: - Imajući u vidu ekonomsku emigraciju, imigracione politike pojedinih prostranih država koje nude useljavanje stranim državljanima određenih kvalifikacija i naročito najnoviji izbeglički talas koji je zapljusnuo Evropu, takve teorije plediraju za kulturnu i građansku integraciju novopridošlih useljenika, uz zaboravljanje njihovog ranijeg nacionalnog ili kulturnog identiteta.
       S: Nije li to moderna asimilacija?
       V.P: - „Svi smo mi pomalo Srbi, pomalo Sloveni, pomalo Evropejci, a najviše savremeni integrisani, često asimilovani stanovnici zemalja koje su nam pružile bolji život“, tvrde ti novi proroci globalizma.
       S: Kakve argumente nude?
       V.P: Kao dokaze uzimaju sportske reprezentacije Francuske ili neke druge zapadnoevropske zemlje azila, u kojima se ne nalazi nijedan etnički „domorodac“ te zemlje ili samo par njih, dok ostali pripadaju drugim ili trećim generacijama useljenika u te države.
       S: Šta se time špkušava?
       V.P: - Ovakvi teorijski pristupi pokušavaju da ukinu pojmove nacionalnog i kulturnog identiteta, kao anahronizme i istorijski prevaziđene, a sve koji zastupaju suprotna gledišta proglase za nacionaliste u krajnje negativnom smislu.
       S: Šta Vi mislite o tome?
       V.P: - To su potpuno pogrešna gledišta i ova knjiga se argumentovano bavi njihovim osporavanjem.
       S: “Oni” su u naletu, kritikuju sve, a ne prihvataju ničiju kritiku...Šta ste Vi u knjizi SRPSKI NACIONALNI INTERES ponudili?
       V.P: Da bi u tome uspeo, navodim različite temeljite i priznate definicije nacije, nacionalnog i kulturnog identiteta, kao osnove nacionalnog bića jednog naroda. Da bih u tome uspeo u potpunosti sam obrazložio istorijski razvoj, etnogenezu i savremene karakteristike srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta. Koristio sam istorijski metod istraživanja i prezentacije utvrđenih stavova. Uporedo sa tim, metodom analize sadržaja razmatrani su glavni istorijski dokumenti o toku formiranja srpske nacije i države. Statističkom metodom obrađivani su podaci o srpskom stanovništvu van granica matične države, seobama i prekrajanjima granica i država u kojima Srbi žive i o trendovima odseljavanja u razvijene zemlje, u različitim epohama i iz različitih razloga. U istraživanju, a zatim i u knjizi, metodom studije slučaja prikazani su posebni primeri tretmana srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta u zemljama prijema posle doseljavanja i tokom istorije, do današnjih dana.
       S: Vaša knjiga, svakako je ogroman doprinos očuvanju srpskih nacionalnog interesa i identita, ali...
       V.P: - Naposletku, da bi se došlo do dalekosežnih zaključaka bitnih za sudbinu srpskog nacionalnog identiteta bila je neophodna i metoda analize u sinteze. Na osnovu zaključaka do kojih sam u istraživanju nacionalnog i kulturnog identiteta došao, tom metodom sam pokušao da utvrdim osnovne elemente srpskog nacionalnog interesa, ne kao konačne stavove, već kao podloge za ekspertsku i opštenarodnu raspravu o ovim pitanjima, ključnim za budućnost srpskog naroda uopšte.
       S: U Vašoj studiji, čini se, koristili ste i komparativnu metodu?
       V.P: Komparativnom metodom služio sam se u analizi procesa fabrikovanja novih nacionalnih identiteta u „instant nacijama“ u okruženju, posebno obrađenih u istoimenom odeljku.
       S: Šta je poruka za budućnost?
       V.P: - Glavna hipoteza ovog rada mogla bi se formulisati na sledeći način: Puno razumevanje pokidanih niti i elemenata nacionalnog identiteta srpskog naroda (namerno rasutih istorijskim, političkim, pa čak u verskim razlozima) je neophodan uslov suštinske rasprave u stremljenog određenja srpskoj nacionalnog interesa, kao osnove za njegov opstanak u razvoj.
       S: Imate i pomoćne hipoteze koje doprinose potvrđivanju osnovne?
       V.P: - Odbaciti predrasude i nametnute optužbe da je insistiranje na srpskom nacionalnom identitetu osnova navodne velikosrpske nacionalističke politike, jeste preduslov za nacionalno osvešćivanje srpskog naroda. I, definisanjem svih elemenata srpskog nacionalnog identiteta, u uslovima egzistiranja delova srpskog naroda u više balkanskih država i u rasejanju, otklanjaju se razlozi za njihovu nedovoljnu međusolidarnost i sabornost, kao ključnih elemenata za njihov opstanak.


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX