SVEDOK InternetBroj 1190.

Poseta
5776524

Muziku želim da iskažem glasom i telom

Akademik Čavoški, vidovnjak i lekar specijalista

Intelektualno carstvo intriga i laži

Slaba Srbija, jak Balkan?!

Vlast ponovo menja model obračunavanja penzija ovog puta – u korist penzionera?!


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Dr. Eustahius Globetroter:
„Balkanski Šah“

       (Ovaj članak jednog stranog novinskog dopisnika na Balkanu izašao je pred dve godine u „Jutarnjem listu“ i bio živahno komentiran. Kako su baš mnoga gospoda, koja su taj članak čitala izrazila želju da ga još jednom vide, nadamo se, da nam se ovo preštampavanje neće zameriti. R.
       „Šah je ogledalo nacija„.
       Šahovski glasnik, broj 1-3,
       Zagreb 20 maja 1926.
      
       Ima slučajeva, kad čovek gotovo svojevoljno zaluta u kojem nepoznatom gradu, da bi si dočarao romantiku pustolovine, ako se tome putu pridruži kakov, ma i neznatniji doživljaj. Takovi putevi, gde se čovek prepusti slučaju i dade u kojem velegradu mamiti iz koje sjajno osvetljene ulice u koju srednje vrste, vode ga kao po nekim ljestvama na koncu na dno i na izvor gradskog života, naime do toga, da se u kojoj zabitnoj krčmi ogledava licem o lice s dušom naroda. I ti sitni utisci stvorili su moje mišlenje o gradovima i nacijama, jače i čišće no bledi brojevi i slova iz knjiga njihovih velikih sinova ...
       Kad sam tako u jednoj od metropola Balkana lutao ulicama, dobro sam učinio, da taj puta nisam odabrao noć, već sasvim obično popodne. Odjednom se nađoh u najbalkanskijoj valjda četvrti grada, gde mi oko pade na cimer mehane k „izlazećem suncu“. Znatiželja je bila podražena slikom šahovske table i ja opazivši kroz prozor da su samo dva u šahovsku partiju zadubena igrača u mehani sakupih odvažnost i uđoh.
       Jedan Bugarin igrao je s nekim Rumunjem. Moj dolazak nije ih ni malo uznemirio. Dok sam popio kafu, koja je bez narudžbe osvanula na mom stolu, bila je partija već svršena. Prije no što igrači ustadoše, dođoše novi gosti. Mahom Balkanci. Isticao se jedan krupni Turčin, koji me bez velikog oklevanja pozove da šahujemo, Pristadoh na partiju, a i na primeren uložak. Uz galeriju od pola mahale počela je borba:
      
       Beli: Ja
       Crni: Turčin.
       1. e2-e4 h7-h5 2. d2-d4 a7-a5
       (a7-a5?! Originalna teoretska novost, sasvim u modernom stilu: crni prepušta belome središte i operira na krilima!)
       3. Sb1-c3 c7-c5 4. d4-d5
       (Čekaj malo, pomislih u sebi, nekoliko zdravih poteza brzo će te baciti iz sedla moj beže!)
       4 ... e7-e5 5. d5:e6 ...
       (Ovaj sam potez radio a tempo, radujuć se kako ću nakon 5 ...fe moći brzo iskoristiti oslabljenu rohadu, ali moj beg je odbio tek dim iz lule i izustio samo jednu reč: „Jok“!
       Kad mi je konačno bilo jasno, da nauka o uzimanju en passant nije još prodrla u ove krajeve, stadoh da svim darom govora uvedem taj pojam. Turčin mi preseče reč; „Šta vi tu šarate nešto: am pisoar. Čuo sam da toga ima u tim Evropama, u nas toga nema. Ako ako vam je tesno hodite za kuću“.
       Moj prvi sukob s balkanskim individualizmom svršio je porazom. Morao sam dopustiti e5 i igrati što drugo:)
       5. f2-f4 d7-d6
       6. Sgl-f3 f7-f6
       7. f4-f5 g7-g5!
       8. Lcl-e3
       (Moj protivnik, koji je s g5 nekažnjeno zabrtvio moj napad, iznenadio me sad svojim suptilnim potezom, koji je popratio rečima: „E sad ću malo džamiju da prošećem“.
       8. .... Džamija h8-h7
       9. Lfl-b5 Paša c8-d7
       10. Ddl-e2 Kljuse g8-h6
       11. 0-0-0
       („Jok“, moj će beg, i moja pomno spremana rokada propade, jer morao sam igrati inače...)
       11. Sc3-a4 Kljuse h6-f4
       (Moj treći sukob s balkanstvom, koji je taj potez izazvao svršio je opet porazom. Turčin je rekao: „U nas konji skaču još i bolje ako treba!“, poprativši to sumnjivim šklocanjem u džepu.)
       12. Le3:f4 g5:f4
       13. Sf3-h4 Paša d7:b5
       14. De2-b5+ Kljuse b8-d7
       15. Db5:b7 Da7-b8
       16. Db7-c6 Džamija h7-g7
       17. Sh4-g6 Džamija g7:g6
       18. f5:g6 Vezir d8-h4
       (Jedan tmuran pogled iz begovih očiju, podučio me je, da neustrašiva balkanska narav ne poznaje zapreke, koje ne bi mogla prebroditi!)
       19 Ke1-f1 Džamija b8-b6
       (Moja strpljivost je dakle nagrađena. Beg je pregledao džamiju, i ja je brzo pograbih! Ali u zao čas. Kako to nisam dosta vešto izveo dospio je moj protivnik da uhvati drugi kraj dosta omašne figure i sad nasta kratkotrajno natezanje. Kratkotrajno zato, jer je beg kao daleko jači brzo pobedio i „osvojivši džamiju natrag“ postavio je na b8, dok sam ja posramljen razmišljao: „Da, da, nije li to i dr. Lasker mislio, kad je napisao: ja ljubim snagu, zdravu snagu, koja će krajnje poduzeti da dokuči dokučivo!“)
       Turčin je međutim već igrao:
       19. .... Paša f8-h6
       20. b2-b3 Sultan e8-e7
       21. Sa4-c3 Džamija b8-b6
       (Sad opazih da nema mog tornja na hl. U junačkoj borbi bacio sam sa laktom, ali kad sam hteo, da ga postavim ne da beg! Našu raspravu reši na moju štetu mehandžija, i ja moradoh nastaviti igru bez tornja h1.)
       22. Dc6-b8 Džamija b6-b4
       23. Dc8-h8 Lh4-g5
       24. Dh8-h7+Car e7-d8
       25. h2—h4! Lg5:h4
       26. Dh7:h6 Lh1-h1
       27. Kf1 - f2 Bh1:a1
       28. Sc3-e2 Džamija b4:e4.
       29. g6-g7 Ba1-d1
       30. g7-g8D+
       (Triumfalno postavih novu damu, kao zaglavni kamen moje kombinacije, koja mi je osigurala barem remi, kad mi moj čestiti beg skine damu i razorivši poslednju nadu postavi na g8 pešaka i reče: »To u vas gde je republika može da bidne; u nas od kaurina nikad vezira!« I dostojanstveno povuče)
       30. Džamija e4:e2+
       (Ja sam još neko vreme oklevao, čekajući neće li moj protivnik celu partiju shvatiti kao šalu. No Turčin je uspravivši se u punoj veličini, pronesao tihim i neočekivano udvornim, a ipak dosta imperativnim glasom: „Pare na sunce, čestiti efendijo!“
       Nakon što sam platio dug, pohitao sam k izlazu, gde sam još jednom obuhvatio pogledom celu mehanu. Moj protivnik, koji se ustremio usred mehane, učinio mi se u taj čas kao spomenik na razmeđu Istoka i Zapada, gledajući evropskim. licem svoje Janusove glave u Aziju, da bi svoje azijsko tim odrešitije okrenuo Evropi.
       U večer sam pribeležio u dnevnik:
       „Danas sam zagledao u tamno jezero balkanske duše i otkrio na dnu izvor onom nesavladivom osmehu, koji nasleđene instinkte i slaboće, pretvara u moćno oružje u borbi za održanje pace.“)


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX