SVEDOK InternetBroj 1190.

Poseta
5776590

Muziku želim da iskažem glasom i telom

Akademik Čavoški, vidovnjak i lekar specijalista

Intelektualno carstvo intriga i laži

Slaba Srbija, jak Balkan?!

Vlast ponovo menja model obračunavanja penzija ovog puta – u korist penzionera?!


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Epsko tenisko rivalstvo Novaka Đokovića i Rafaela Nadala ni senka šahovskog rivalstva Anatolija Karpova i Garija Kasparova?!
ĐOKOVIĆ - Nadal 27 : 25
KASPAROV - Karpov 88,5 : 81,5
Piše: Andrej Dimitrijević

       Ahil i Hektor, Marko Kraljević i Musa Kesedžija, Novak Đoković i Rafael Nadal...
       Mnogi znaju za vanvremenski obračun slavnih junaka Ahila i princa od Troje Hektora, i kako su se satima ganjali oko Troje, dok Ahil nije pobedio...
       Ipak, baš ne tako i toliko krvavo poput drevnog antičkog rivalstva, ali, i savremeni svet ima svoje Ahile i Hektore, svoga Marka Kraljevića i Musu Keseddžiju, i to u tenisu: „Bika sa Majorke“, Rafaela Nadala i Srbina Novaka Đokovića... Ipak, ovo epsko sportsko rivalstvo u senci je samo jednog drugog rivalstva, onog u šahu, između Anatolija Karpova i Garija Kasparova, koje je trajalo više od decenije.
       Nedavno smo na Rolan Garosu gledali pedeset drugu epizodu obračuna Novak – Rafa. Intenzitet ovog obračuna ravan je – ali po obimu i trajanju i dalje ne jednak – borbi koja je od 1984. pa do ranih 90-ih trajala između Karpova i Kasparova.
       Obračun Novaka i Nadala jeste nešto što će, verujemo, biti tema mnogih istraživanja i knjiga – kako u pogledu svedočanstva ovog rivalstva, tako i u pogledu analize psiholoških, fizičkih i drugih aspekata koji bi nam ponudili uvid u izvor snage ova dva sportska diva.
       Mada, jedno takvo sumiranje pozadine i snage rivalstva već postoji. Iako svi volimo da budemo moderni, iako je istorija (pogotovo poznavanje nacionalne istorije) postala nešto „zastarelo i nepotrebno“, mislimo da je korisno da se prisetimo pesme o Marku Kraljeviću koja najbolje sumira svu veličinu, težinu i značaj velikih istorijskih rivalstava:
      
       Vino pije Musa Arbanasa
       u Stambolu u krčmi bijeloj.
       Kad se Musa nakitio vina,
       onda poče pijan besjediti:
       ,,Evo ima devet godinica
       kako dvorim cara u Stambolu,
       ni izdvorih konja ni oružja,
       ni dolame nove ni polovne;
       al’ tako mi moje vjere tvrde,
       odvrć ću se u ravno primorje,
       zatvoriću skele oko mora
       i drumove okolo primorja,
       načiniću kulu u primorju,
       oko kule gvozdene čengele,
       vješaću mu hodže i hadžije“.
       Što gođ Ture pjano govorilo,
       to trijezno bješe učinilo:
       odvrže se u primorje ravno,
       pozatvara skele oko mora
       i drumove okolo primorja,
       kud prolazi carevina blago,
       na godinu po trista tovara,
       sve je Musa sebe ustavio;
       u primorju kulu načinio,
       oko kule gvozdene čengele,
       vješa caru hodže i hadžije.
       Kada caru tužbe dodijaše,
       posla na njeg’ Ćuprilić-vezira
       i sa njime tri hiljade vojske.
       Kad dođoše u ravno primorje
       sve polomi Musa po primorju
       i uhvati Ćuprilić-vezira,
       saveza mu ruke naopako,
       a sveza mu noge ispod konja,
       pa ga posla caru u Stambola.
       Stade care mejdandžije tražit,
       obećava nebrojeno blago
       tko pogubi Musu Kesedžiju.
       Kako koji tamo odlazaše,
       već Stambolu on ne dolazaše.
       To se care ljuto zabrinuo;
       al’ mu veli hodža Ćupriliću:
       ,,Gospodine, care od Stambola,
       da je sada Kraljeviću Marko,
       zgubio bi Musu Kesedžiju“.
       Pogleda ga care poprijeko,
       pa on proli suze od očiju:
       ,,Prođi me se, hodža Ćupriliću!
       Jer pominješ Kraljevića Marka?
       I kosti su njemu istrunule;
       ima puno tri godine dana
       kako sam ga vrgo u tavnicu,
       nijesam je više otvorio“.
       Veli njemu hodža Ćupriliću:
       „Na milosti, care gospodine!
       Šta bi dao onome junaku
       koji bi ti živa kazo Marka?“
       Veli njemu care gospodine:
       „Dao bih mu na Bosni vezirstvo
       bez promjene za devet godina
       da ne tražim pare ni dinara“.
       Skoči hodža na noge lagane,
       te otvori na tavnici vrata,
       i izvede Kraljevića Marka,
       izvede ga pred cara čestitog:
       kosa mu je do zemljice crne,
       polu stere, polom se pokriva;
       nokti su mu orati bi mogo;
       ubila ga memla od kamena,
       pocrnio kao kamen sinji.
       Veli care Kraljeviću Marku:
       ,,Jesi l’ đegod u životu, Marko?“
       „Jesam, care, ali u rđavu“.
       Sjede care kazivati Marku
       šta je njemu Musa počinio;
       pa on pita Kraljevića Marka:
       „Možeš li se, Marko, pouzdati
       da otideš u primorje ravno,
       da pogubiš Musu Kesedžiju?
       Daću blaga koliko ti drago“.
       Veli njemu Kraljeviću Marko:
       „Aja, bogme, care gospodine!
       Ubila me memla od kamena,
       ja ne mogu ni očima gledat,
       kamol’ s Musom mejdan dijeliti!
       Namjesti me đegod u mehanu,
       primakni mi vina i rakije,
       i debela mesa ovnujskoga,
       i beškota hljeba bijeloga;
       da posjedim nekoliko dana,
       kazaću ti kad sam za mejdana“.
       Car dobavi tri berbera mlada:
       jedan mije, drugi Marka brije,
       a treći mu nokte sarezuje;
       namjesti ga u novu mehanu;
       primače mu vina i rakije,
       i debela mesa ovnujskoga,
       i beškota hljeba bijeloga.
       Sjede Marko tri meseca dana,
       dok je život malo povratio.
       Pita care Kraljevića Marka:
       „Možeš li se veće pouzdati?
       Dosadi mi ljuta sirotinja
       sve tužeći na Musu prokletog“.
       Veli Marko caru čestitome:
       ,,Donesi mi suve drenovine
       sa tavana od devet godina,
       da ogledam može li što biti“.
       Doneše mu suvu drenovinu,
       steže Marko u desnicu ruku,
       pršte drvo nadvoje, natroje;
       al’ iz njega voda ne udari:
       „Bogme, care, jošte nije vreme“.
       Tako stade jošte mjesec dana,
       dok se Marko malo ponačini.
       Kada viđe da je za mejdana,
       onda ište suvu drenovinu.
       Donesoše drenovinu Marku:
       kad je steže u desnicu ruku,
       pršte pusta nadvoje, natroje,
       i dv’je kaplje vode iskočiše.
       Tada Marko caru progovara:
       „Prilika je, care, od mejdana“.
       Pa on ode Novaku kovaču:
       ,,Kuj mi sablju, Novače kovaču,
       kakvu nisi prije sakovao!“
       Dade njemu trideset dukata,
       pa on ode u novu mehanu,
       pije vino tri-četiri dana,
       pak pošeta opet do Novaka:
       ,,Jesi l’, Novo, sablju sakovao?“
       Iznese mu sablju sakovanu.
       Veli njemu Kraljeviću Marko:
       ,,Je li dobra, Novače kovaču?“
       Novak Marku tiho govorio:
       „Eto sablje, a eto nakovnja,
       ti ogledaj sablju kakva ti je“.
       Manu sabljom po nakovnju Marko,
       nakovnja je pola presjekao,
       pa on pita Novaka kovača:
       „Oj, boga ti, Novače kovaču,
       jesi l’ ikad bolju sakovao?“
       Veli njemu Novače kovaču:
       „Oj, boga mi, Kraljeviću Marko,
       jesam jednu bolju sakovao,
       bolju sablju, a boljem junaku:
       kad s’ odvrže Musa u primorje,
       što sam njemu sablju sakovao,
       kad udari njome po nakovnju,
       ni trupina zdrava na ostade“.
       Ražljuti se Kraljeviću Marko,
       pa govori Novaku kovaču:
       „Pruži ruku, Novače kovaču!
       Pruži ruku, da ti sablju platim“
       Prevari se, ujede ga guja,
       prevari se, pruži desnu ruku,
       manu sabljom Kraljeviću Marko,
       ods’ječe mu ruku do ramena:
       ,,Eto sada, Novače kovaču,
       da ne kuješ ni bolje ni gore;
       a naj tebi stotinu dukata,
       te se hrani za života tvoga“.
       Dade njemu stotinu dukata,
       pak posjede Šarca od mejdana,
       ode pravo u primorje ravno,
       sve se skita, a za Musu pita.
       Jedno jutro bješe poranio
       uz klisuru tvrda Kačanika,
       al’ eto ti Muse Kesedžije,
       na vrančiću noge prekrstio,
       topuzinu baca u oblake,
       dočekuje u bijele ruke.
       Kad se jedan drugom prikučiše,
       reče Marko Musi Kesedžiji:
       „Deli-Musa, uklon’ mi se s puta,
       Al’ govori Musa Arbanasa:
       ,,Prođi, Marko, ne zameći kavge,
       il’ odjaši da pijemo vino;
       a ja ti se ukloniti neću,
       ako t’ i jest rodila kraljica
       na čardaku na meku dušeku,
       u čistu te svilu zavijala,
       a zlaćanom žicom povijala,
       othranila medom i šećerom;
       a mene je ljuta Arnautka
       kod ovaca na ploči studenoj,
       u crnu me struku zavijala,
       a kupinom lozom povijala,
       othranila skrobom ovsenijem;
       i još me je često zaklinjala
       da se nikom ne uklanjam s puta“.
       Kad to začu od Prilipa Marko,
       on tad pušća svoje bojno koplje
       svome Šarcu između ušiju,
       deli Musi u prsi junačke.
       Na topuz ga Musa dočekao,
       preko sebe koplje preturio,
       pak poteže svoje bojno koplje
       da udari Kraljevića Marka.
       Na topuz ga Marko dočekao,
       prebio ga na tri polovine.
       Potegoše sablje okovane,
       jedan drugom juriš učiniše:
       manu sabljom Kraljeviću Marko,
       deli Musa buzdovan podbaci,
       prebi mu je u tri polovine,
       pak poteže svoju sablju naglo,
       da udari Marka Kraljevića,
       al’ podbaci topuzinu Marko,
       i izbi mu sablju iz balčaka.
       Potegoše perne buzdovane,
       stadoše se njima udarati;
       buzdovan’ma pera oblomiše,
       baciše ih u zelenu travu,
       od dobrijeh konja odskočiše,
       ščepaše se u kosti junačke
       i pognaše po zelenoj travi.
       Namjeri se junak na junaka,
       deli-Musa na Kraljević Marka;
       niti može da obori Marka,
       nit’ se dade Musa oboriti.
       Nosiše se ljetni dan do podne:
       Musu b’jela pjena popanula,
       Kraljevića b’jela i krvava.
       Progovara Musa Kesedžija:
       „Mani, Marko, jali da omanem!
       Omahuje Kraljeviću Marko,
       al’ ne može ništa da učini.
       Tad omanu Musa Kesedžija,
       ud’ri Marka u zelenu travu,
       pak mu sjede na prsi junačke.
       Al’ procvilje Kraljeviću Marko:
       „Đe si danas, posestrimo vilo?
       Đe si danas? Niđe te ne bilo!
       Eda si se krivo zaklinjala,
       đe god mene do nevolje bude,
       da ćeš mene biti u nevolji?“
       Javi mu se iz oblaka vila:
       „Zašto brate, Kraljeviću Marko!
       Jesam li ti, bolan, govorila
       da ne činiš u neđelju kavge?
       Sramota je dvoma na jednoga;
       đe su tebe guje iz potaje?“
       Glednu Musa brdu i oblaku,
       otkud ono vila progovara;
       mače Marko nože iz potaje,
       te raspori Musu Kesedžiju
       od učkura do bijela grla.
       Mrtav Musa pritisnuo Marka,
       i jedva se iskopao Marko.
       A kad stade Marko premetati,
       al’ u Musi tri srca junačka,
       troja rebra jedna po drugijem;
       jedno mu se srce umorilo,
       a drugo se jako razigralo,
       na trećemu ljuta guja spava.
       Kada se je guja probudila,
       mrtav Musa po ledini skače,
       još je Marku guja govorila:
       „Moli boga, Kraljeviću Marko,
       đe se nisam probudila bila
       dok je Musa u životu bio,
       od tebe bi trista jada bilo“.
       Kad to viđe Kraljeviću Marko,
       proli suze niz bijelo lice:
       ,,Jaoh mene do boga miloga,
       đe pogubih od sebe boljega!“
       Pa on Musi odsiječe glavu,
       i baci je Šarcu u zobnicu,
       odnese je bijelu Stambolu.
       Kad je baci pred cara čestitog,
       car je od stra’ na noge skočio;
       veli njemu Kraljeviću Marko:
       „Ne boj mi se, care gospodare!
       Kako bi ga živa dočekao,
       kad od mrtve glave poigravaš?“
       Car mu dade tri tovara blaga.
       Ode Marko bijelu Prilipu,
       osta Musa uvrh Kačanika.
      
       * * * * * * * * * *
      
       Novak Đoković iz Srbije i Rafael Nadal iz Španije su profesionalni teniseri koji su do sada igrali 52 puta.
       Srbin vodi u ukupnom skoru 27-25.
       To je najduže rivalstvo u istoriji tenisa (od 1968. u Open eri) i oni su jedini igrači koji su igrali, recimo, sva 4 Gren slem finala uzastopno u pojedinačnoj konkurenciji.
       Pored rekorda po broju mečeva, Đoković i Nadal su odigrali najviše finala iz serije ATP Masters 1000 (12).
       Njihov finalni susret u Australiji 2012. godine smatra se jednim od najvećih mečeva svih vremena.
       Rivalstvo Đokovića i Nadala je sajt ATPworldtour.com. svrstao kao treći najveći rivalitet u poslednjoj dekadi (2000-2010).
       Prvi meč su odigrali 2006. na Otvorenom prvenstvu Francuske u četvrtfinalu, gde je Rafael Nadal pobedio Novaka Đokovića koji je, zbog povrede bio primoran da preda meč u trećem setu.
       Njihovo prvo finale je bilo 2007. u Indijan Velsu, a Nadal je osvojio turnir.
       Prvu pobedu Novak Đoković ostvario je u četvrtfinalu Majamija 2007, a od marta 2011. do aprila 2013, odigrali su jedanaest uzastopnih finalnih mečeva!
       Đoković je proveo na prvom mestu ATP liste 223 nedelje, a Nadal 189, s tim što će se to povećati do US opena!
      
       2006.
      
       Prvi susret ove dvojice tenisera je ujedno bio i jedini te 2006. godine.
       Na Rolan Garosu, u četvrtfinalu pobedio je Španac Nadal posle jednog sata i 54 minuta igre i odustajanja Đokovića u trećem setu - zbog povrede leđa.
      
       2007.
      
       U 2007. godini ovi Novak i Rafa susreli su sesedam puta: Rafael Nadal je dobio pet mečeva.
       Prvi meč odigrali su u finalu Indijan Vels masters turnira, Đokoviću je to bilo prvo ATP Masters 1000 finale i Nadal je - lako pobedio.
       Đoković je uzvratio pobedom na sledećem turniru masters serije u Majamiju pobedivši Nadala - prvi put u karijeri!
       Nole i Rafa su se sastali dva puta na šljaci u Rimu i Rolan Garosu na kojima je Nadal dominirao.
       Đoković je tada prvi put igrao polufinale na jednom Gren slem turniru.
       Posle toga sastali su se prvi put i na travnatoj podlozi na Vimbldonu, a Đoković je bio primoran da preda meč Nadalu pri rezultatu 1-1 u setovima.
       U avgustu na Kanada mastersu u Montrealu Đoković je po drugi put pobedio Nadala u polufinalu i osvojio turnir.
       Na kraju godine odigrali su meč na završnom Mastersu Kupu u Šangaju na kome je pobedio Nadal.
      
       2008.
      
       Đoković i Nadal igrali su šest puta u 2008. godini, Nadal je povećao prednost na 10-4 pobedivši u četiri meča.
       Novak je pobedio Rafu u prvom meču polufinala Indijan Vels masters turnira.
       Nadal je pobedio u Hamburgu na šljaci.
       U polufinalu Rolan Garosa Nadal je pobedio Đokovića i četvrti put osvojio Rolan Garos i to bez izgubljenog seta!
       Sledeći meč su odigrali u finalu Kvinsa na travnatoj podlozi i Nadal je pobedio 2-0.
       Na turniru masters serije u Sinsinatiju-SAD Đoković je pobedio u polufinalu.
       Novak Đoković, inače, dosad NIKAD NIJE bio pobednik Sinsinatia, i samo mu taj turnir nedostaje da kompletira trijumfe na svim mastersima!
       Šesti i poslednji meč koji su odigrali te godine bio je na Olimpijadi u Pekingu.
       U uzbudljivom meču polufinala Nadal je posle velike borbe pobedio 2-1. A za istoriju je ostalo upamćena gruba greška srpskog tenisera - zbog koje je umesto da ode u finale - otišao kući!
      
       2009.
      
       U 2009.-oj godini igrali su sedam puta!
       Nadal je dobio prva četiri meča, a Đoković poslednja tri te godine.
       Na turnirima na šljaci igrali su prvo na Monte Karlo mastersu, Nadal je pobedio u tesnom meču osvojivši peti put uzastopno taj turnir, potom u Rimu gde je Đoković branio titulu. Nadal je pobedio u finalu.
       Sledeći meč odigrali su na turniru masters serije u Madridu, Nadal je pobedio 2-1 u najdužem meču ikada koji je igran na dva dobijena seta od 4 sata i 3 minuta.
       Tokom US Open serije Nole je pobedio Nadala na turniru u Sinsinatiju, meč je trajao 92 minuta, zatim je opet pobedio Nadala u polufinalu Pariza - na putu do trofeja.
       Na kraju te godine sastali su se i na ATP Masters Finalu u Londonu. Đoković je pobedio u grupnoj fazi sa 2-0.
      
       2010.
      
       Dva puta su igrali 2010. godine i to u finalu Gren slem turnira u Njujorku i na završnom mastersu u Londonu.
       Nadal je pobedio u oba meča, na US Openu sa 3-1 čime je kompletirao osvajanje sva 4 Gren slem turnira, a u Londonu je dobio u dva seta gde je kasnije igrao finale.
      
       2011.
      
       U Novakovoj godini sastali su se šest puta!
       Sve u finalima!
       Novak Đoković je pobedio u svih šest mečeva uključujući dva Gren slem finala!
       Početkom godine igrali su na mastersu u Indijan Velsu, Đoković je bio neporažen i nastavio je sa pobedama osvojivši ovaj turnir po drugi put.
       Dve nedelje kasnije igrali su u Majamiju i Đoković je dobio 2:1.
       Đoković i Nadal igrali su još dva meča na šljaci.
       U finalu mastersa u Madridu Đoković je pobedio u dva seta, a isti rezultat je bio u finalu mastersa u Rimu.
       Peto finale Đoković i Nadal su odigrali na Vimbldonu, a Srbin je prvi put osvojio Otvoreno prvenstvo Engleske.
       Na US Openu igrali su drugo uzastopno Gren slem finale, Đoković je osvojio svoj prvi trofej u Njujorku posle još jednog fantastičnog meča.
      
       2012.
      
       U finalu Australijan opena, posle šest sati iscrpljujuće borbe, Novak Đoković je slavio rezultatom 3:2 u setovima i tako osvojio peti Gren slem u karijeri, a treći uzastopni, i upisao sedmu uzastopnu pobedu protiv Nadala.
       Rafael Nadal je uspeo da razbije maler i zaustavi niz od sedam uzastopnih pobeda Novaka Đokovića i da ga pobedi u tri finala na šljaci: na masters turnirima u Monte Karlu i Rimu, kao i na Rolan Garosu.
      
       2013.
      
       Đoković i Nadal susreli su se u finalu Mastersa u Monte Karlu, po treći put.
       Iako favorit na “svojoj” šljaci Rafael Nadal nije uspeo da osvoji svoju devetu uzastopnu titulu pošto ga je Đoković pobedio u dva seta 6:2, 7:6(1).
       U polufinalu Rolan Garosa, Nadal je pobedio posle više od četiri i po sata igre sa 6:4, 3:6, 6:1, 6:7, 9:7 i tako izborio 20 pobedu nad Đokovićem.
       Španac je kasnije osvojio svoj, tada, rekordni osmi Rolan Garos.
       Na turiniru u Montrealu u polufinalu Nadal je pobedio Đokovića sa 2:1 (6:4,3-6,7-6) prvi put na tvrdoj podlozi još od Završnog mastersa u Londonu 2010. godine.
       Dan docnije Španac Nadal je osvojio Montreal.
       U finalu US Opena Nadal je po drugi put osvojio taj Gren slem pobedom nad Đokovićem od 3:1 (6-2, 3:6, 6:4, 6:1).
       Zanimljivo da je na tom meču odigran poen sa čak 54 udaraca.
       U finalu turinira u Pekingu (China open) Đoković je pobedio Nadala sa 2:0 (6:3, 6-4) i nastavio vladavinu u Pekingu, ali Nadal je zbog plasmana u finale prvi put došao na poziciju broj 1 još od jula 2011. godine.
       Na završnom mastersu u Londonu u finalu, Đoković je pobedio Nadala identičnim rezultatom kao u Pekingu 2-0 (6:3, 6:4), drugi put za redom i zabeležio 17. pobedu nad Nadalom u 39. međusobnih susreta i osvojio završni masters drugi put za redom.
      
       2014.
      
       PPrvi meč u ovoj godini odigrali su u finalu Majamija. Interesantno je da su i Đokoviću i Nadalu protivnici (Berdih i Nišikori) predali polufinalne mečeve bez borbe?!
       Đoković je pobedio u dva seta lakše od očekivanog, rezultatom:
       6-3, 6-3.
       Sledeći meč je bilo finale Rima gde su se peti put sastali. Đoković je pobedio Nadala posle preokreta 2:1 (4:6, 6:3, 6:3).
       Ovu titulu Srbin je posvetio svojoj Srbiji zbog katastrofalnih poplava u maju. Sav novac koji je zaradio osvajanjem Rima, dao je srpskom narodu.
       Potom su odigrali finale Rolan Garosa, ali Nadal je osvojio devetu titulu na Rolan Garosu, petu zaredom, pobedom nad Đokovićem posle preokreta 3:1 (3:6, 7:5, 6:2, 6:4).
      
       2015.
      
       Prvi meč u 2015. godini odigrali su u polufinalu Monte Karla. Đoković i Nadal su se sastali po četvrti put i Đoković je pobedio sa 2:0 (6:3, 6:3) iako je imao brejk zaostatka u prvom setu.
       Sledeći susret bio je na Rolan Garosu u četvrtfinalu. Novak Đoković je konačno iz sedmog pokušaja savladao Nadala sa 3:0 (7:5, 6:3, 6:1) i tako mu je prekinuo niz od 39 pobeda na ovom turniru, odnosno pet titula u nizu.
       Treći susret u 2015. godini su odigrali u finalu turnira u Pekingu i Đoković je lako pobedio Rafaela Nadala sa 2:0 (6:2, 6:2) i tako došao do svoje šeste titule u Pekingu, kada je „zaradio“ i nadimak „Poslednji kineski car“!.
       Cetvrti i poslednji meč u 2015. godini igrali su u polufinalu završnog mastersa u Londonu i Đoković je ponovo preslišao Nadala sa 2:0 (6:3, 6:3) za 78 minuta.
      
       2016.
      
       Prvi okršaj dvojice tenisera u 2016. u finalu turnira iz serije 250 u Dohi.
       Meč je ubedljivo je dobio Đoković, koji je nestvarno lako slavio sa 2:0, po setovima 6:1, 6:2.
       Novi meč odigrali su u polufinalu mastersa u Indijan Velsu. Ponovo je slavio Đoković, 7:5 i 6:2.
       Njihov sledeći okršaj bio je na šljaci, u četvrtfinalu mastersa u Rimu. Doković je posle tesne pobede slavio u dva seta: 7:5, 7:6(4).
      
       2017.
      
       Njihov jedini dvoboj u 2017. godini dobio je Rafael Nadal, u polufinalu mastersa u Madridu.
       Nadal je slavio sa 6:2, 6:4.
      
       2018.
      
       U Rimu, nova pobeda Nadala, ali igra Đokovića je bila ohrabrujuća. Mukotrpan povratak iz beznađa se nastavljao, polako ali sigurno... A, nije bilo lako. Bilo je mnogo dušebrižnika za sudbinu našeg najvećeg sportiste svih vremena, a neki su mu predlagali da okači reket o klin, drugi da se batali veganske ishrane, treći da uradi ovo ili ono...
       U tim dramatičnim trenucima za karijeru velikog asa pokazala se kod nas Srba jedna ružna osobina - da mi nekog poštujemo samo dok je najbolji na svetu, a kad (privremeno) to nije - valjamo ga po blatu...
       Stegao je Novak zube, iz dana u dan je sve više ličio na sebe... Došao je turnir u Kvinsu, finale, čudan poraz od Cilića.
       Ipak, stigao je na Vimbldon – svojevrsno prvenstvo sveta u tenisu. U polufinalu Vimbldona, u meču koji se igrao u dva dana, Novak je pobedio Rafaela Nadala sa 3:2, plasirao se u finale gde je sa 3:0 pobedio i Kevina Andersona i po četvrti put osvojio titulu - i 13-ti Gren slem u karijeri...
       Naravno, oni koji su Novaka do juče valjali po blatu, koji su mu preporučivali penziju, kontrolisali jelovnika, ali i stalno brojali pare, odjednom su zaboravili šta su do juče pričali i pisali po internetu. Do sledećeg posrnuća.
       Mada, ako ćemo pošteno: većina nas, Novakovih sugrađana i ne zaslužuje da ima Novaka!
       Ali, Novak je veliki.
       Zna da – prašta.
       Uostalom, Novak Đoković je učinio toliko za ovu našu posrnulu zemlje, više od svakog političara, eksperta, premijera ili predsednika - da jednostavno kad se diljem sveta pomene ime Novak Đoković, svi znaju za Srbiju...
       A, kad se pomene Srbija…?

Međusobni susreti
       Broj Godina Turnir Podloga Runda Pobednik Rezultat Vreme (sati:minuta) Đoković Nadal
       1. 2006 Rolan Garos Šljaka Cetvrtfinale Nadal 6–4, 6–4, pov 1:54 0 1
       2. 2007 Indijan Vels Tvrda Finale Nadal 6–2, 7–5 1:34 0 2
       3. 2007 Majami Tvrda Cetvrtfinale Đoković 6–3, 6–4 1:37 1 2
       4. 2007 Rim Šljaka Cetvrtfinale Nadal 6–2, 6–3 1:41 1 3
       5. 2007 Rolan Garos Šljaka Polufinale Nadal 7–5, 6–4, 6–2 2:28 1 4
       6. 2007 Vimbldon Trava Polufinale Nadal 3–6, 6–1, 4–1, pov 1:41 1 5
       7. 2007 Kanada Kanada Tvrda Polufinale Đoković 7–5, 6–3 1:51 2 5
       8. 2007 Kina Šangaj Tvrda (d) Grupna faza Nadal 6–4, 6–4 1:44 2 6
       9. 2008 Indijan Vels Tvrda Polufinale Đoković 6–3, 6–2 1:28 3 6
       10. 2008 Hamburg Šljaka Polufinale Nadal 7–5, 2–6, 6–2 3:03 3 7
       11. 2008 Rolan Garos Šljaka Polufinale Nadal 6–4, 6–2, 7–6(7–3) 2:49 3 8
       12. 2008 London (Kvins) Trava Finale Nadal 7–6(8–6), 7–5 2:16 3 9
       13. 2008 Sinsinati Tvrda Polufinale Đoković 6–1, 7–5 1:26 4 9
       14. 2008 Olimpijske igre Tvrda Polufinale Nadal 6–4, 1–6, 6–4 2:10 4 10
       15. 2009 Dejvis kup Šljaka Grupna faza Nadal 6–4, 6–4, 6–1 2:28 4 11
       16. 2009 Monte Karlo Šljaka Finale Nadal 6–3, 2–6, 6–1 2:43 4 12
       17. 2009 Rim Šljaka Finale Nadal 7–6(7–2), 6–2 2:03 4 13
       18. 2009 Madrid Šljaka Polufinale Nadal 3–6, 7–6(7–5), 7–6(11–9) 4:03 4 14
       19. 2009 Sinsinati Tvrda Polufinale Đoković 6–1, 6–4 1:32 5 14
       20. 2009 Pariz Tvrda (d) Polufinale Đoković 6–2, 6–3 1:17 6 14
       21. 2009 London (finale) Tvrda (d) Grupna faza Đoković 7–6(7–5), 6–3 1:58 7 14
       22. 2010 US Open Tvrda Finale Nadal 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 3:43 7 15
       23. 2010 London (finale) Tvrda (d) Grupna faza Nadal 7–5, 6–2 1:52 7 16
       24. 2011 Indijan Vels Tvrda Finale Đoković 4–6, 6–3, 6–2 2:25 8 16
       25. 2011 Majami Tvrda Finale Đoković 4–6, 6–3, 7–6(7–4) 3:21 9 16
       26. 2011 Madrid Šljaka Finale Đoković 7–5, 6–4 2:17 10 16
       27. 2011 Italija Rim Šljaka Finale Đoković 6–4, 6–4 2:12 11 16
       28. 2011 Vimbldon Trava Finale Đoković 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 2:28 12 16
       29. 2011 US Open Tvrda Finale Đoković 6–2, 6–4, 6–7(3–7), 6–1 4:10 13 16
       30. 2012 Australijan Open Tvrda Finale Đoković 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5–7), 7-5 5:53 14 16
       31. 2012 Monte Karlo Šljaka Finale Nadal 6-3, 6-1 1:19 14 17
       32. 2012 Rim Šljaka Finale Nadal 7–5, 6–3 2:20 14 18
       33. 2012 Rolan Garos Šljaka Finale Nadal 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 3:49 14 19
       34. 2013 Monte Karlo Šljaka Finale Đoković 6-2, 7-6(7–1) 1:51 15 19
       35. 2013 Rolan Garos Šljaka Polufinale Nadal 6–4, 3–6, 6–1, 6–7(3) 9-7 4:23 15 20
       36. 2013 Montreal Tvrda Polufinale Nadal 4–6, 6–3, 6–7 2:28 15 21
       37. 2013 US Open Tvrda Finale Nadal 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 3:24 15 22
       38. 2013 Peking Tvrda Finale Đoković 6–3, 6–4 1:27 16 22
       39. 2013 London (finale) Tvrda (d) Finale Đoković 6–3, 6–4 1:35 17 22
       40. 2014 Majami Tvrda Finale Đoković 6–3, 6–3 1:24 18 22
       41. 2014 Rim Šljaka Finale Đoković 4–6, 6–3, 6-3 2:19 19 22
       42. 2014 Rolan Garos Šljaka Finale Nadal 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 3:31 19 23
       43. 2015 Monte Karlo Šljaka Polufinale Đoković 6-3, 6-3 1:37 20 23
       44. 2015 Rolan Garos Šljaka Cetvrtfinale Đoković 7–5, 6–3, 6–1 2:27 21 23
       45. 2015 Peking Tvrda Finale Đoković 6–2, 6–2 1:27 22 23
       46. 2015 London (finale) Tvrda (d) Polufinale Đoković 6–3, 6–3 1:19 23 23
       47. 2016 Doha Tvrda Finale Đoković 6–1, 6–2 1:13 24 23
       48. 2016 Indijan Vels Tvrda Polufinale Đoković 7–6(5), 6–2 1:58 25 23
       49. 2016 Italija Rim Šljaka Cetvrtfinale Đoković 7–5, 7–6(4) 2:25 26 23
       50. 2017 Madrid Šljaka Polufinale Nadal 6–2, 6–4 1:39 26 24
       51. 2018 Rim Šljaka Polufinale Nadal 7–6, 6–3 1:58 26 25
       52. 2018 Vimbldon Trava Polufinale Đoković 6–4, 3–6, 7–6
       (11–9), 3–6, 10–8 5:15 27 25
Egzibicioni mečevi
Đoković-Nadal 3:2
       Pored 52 zvanična epska dvoboja, dvojica velikana belog sporta odigrali su i 5 egzibicionih i propagandnih mečeva, koji se istina ne vode u ATP statistici, ali vredi da ostane zapisano da Novak Đoković i tu vodi sa 2:2!
       Dana u Bogoti glavnom gradu Kolumbije, 21. marta 2011. Nadal je pobedio Đokovića u egzibicionom meču.
       Sledeći meč je trebalo da se odigra na stadionu Real Madrida Santijago Bernabeu i bio je zakazan za 14. jul 2012, ali je otkazan zbog povrede Nadala.
       Krajem 2013. godine Đoković je zajedno s Rafaelom Nadalom otputovao u Južnu Ameriku, gde je u Cileu i Argentini odigrao nekoliko egzibicionih mečeva sa svojim najvećim rivalom.
       Povod za mečeve bili su penzionisanje tenisera Nikolasa Masua i Davida Nalbandijana.
       Tom prilikom Đoković i Nadal su odigrali egzibicioni meč na ledenoj reci glečera Perito Moreno, pod pokroviteljstvom Nacionalnog instituta za turističku promociju Argentine.
       2011. Bogota:
       Nadal 2:0 (7:6; 6:3)
       2013. SantjaGo de Cile:
       Đoković 2:0 (7:6; 6:4)
       2013. Buenos Ajres:
       Nadal 2:0 (6:4; 7:5)
       2015. Bankok:
       Đoković 2:0 (6:4; 6:2)
       2016. Milano:
       Đoković 2:0 (6:4; 6:4)
Rekordi Novaka i Rafe
       ? Najveći broj međusobnih duela u Open eri (52 meča)
       ? Jedini igrači u istoriji Open ere koji su se susreli na sva četiri Grend slem finala
       ? Jedini igrači u istoriji Open ere koji su odigrali sva četiri Grend slem finala u nizu
       ? Najduže Grend slem finale u istoriji Open ere (finale Australijan Opena 2012)
       ? Najduži meč u istoriji Open ere na Australijan Openu
       ? Rekord od 7 mečeva koji su odigrali jedan protiv drugog na jednom grend slem turniru (Rolan Garos)
       ? Rekord od 12 finala koji su odigrali jedan protiv drugog na ATP Masters 1000
       ? Rekord od 27 mečeva koji su odigrali jedan protiv drugog na ATP Masters 1000
       ? Najduži ATP meč u tri seta sa taj-brejkom u Open eri (Madrid masters 2009)
       ? Najviše odigranih mečeva u okviru ATP Masters turnira (na 9 od 10 Mastersa - igrali u Hamburgu, ali nedostaje Šangaj)
       ? Vlasnici svih trofeja sa ATP Masters 1000 turnira u jednom trenutku (od Monte Karla 2013. do Majamija 2014)
ATP tur 2018
       1. Rafael Nadal 5.760
       2. Rodžer Federer 4.020
       3. Aleksandar Zverev 3.585
       4. Huan Martin del Potro 3.380
       5. Novak ĐOKOVIĆ 3.355
       6. Dominik Tim 2.995
       7. Marin Ćilić 2.915
       8. Kevin Anderson 2.820
       9. Džon Izner 2.220
       10. Kei Nišikori 1.610
       Može li Novak u drugom delu
       da se vrati na 1. mesto ATP tura?
       Nadal brani - 3.550
       Federer brani - 3.060
       Novak brani - ništa
       Dok su do Vimbldona ljubitelji tenisa u Srbiji (i svetu) strahovali za nastavak karijere najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića - danas se bave računicama: može li NO1E da na kraju 2018. godine bude opet prvi na svetu?!
       Do kraja sezone, na tvrdoj podlozi, koja najviše odgovara Đokoviću i Ferereru može se osvojiti oko 8.000 poena.
Po podlogama
       • Šljaka: Nadal vodi 16–7
       • Trava: 2–2
       • Tvrda: Đoković vodi 18–7
       • Na otvorenom: Đoković vodi 14-5
       • U dvorani: Đoković vodi 4-2
       • Grend slem mečevi: Nadal vodi 9-5
       • Finala ukupno: Đoković vodi 14–10
       Turniri Tvrda (o) Šljaka Trava Tvrda (d) Ukupno
       Đoković Nadal Đoković Nadal Đoković Nadal Đoković Nadal Đoković Nadal
       Australijan Open 1 0 1 0
       Rolan Garos 1 6 1 6
       Vimbldon 2 1 1 1
       US Open 1 2 1 2
       Indijan Vels 4 1 2 1
       Majami 3 0 3 0
       Monte Karlo 2 2 2 2
       Rim 3 4 2 3
       Hamburg / Madrid 1 3 1 3
       Kanada 1 1 1 1
       Sinsinati 2 0 2 0
       Pariz 1 0 1 0
       Kina 2 0 1 0
       Tenis masters kup 3 2 3 2
       Doha 1 0 1 0
       Kvins 0 1 0 1
       Dejvis kup 0 1 0 1
       Olimpijske igre 0 1 0 1
       Ukupno 14 5 7 16 2 2 4 2 27 25
Kad je šahovska kruna bila sovjetska
       Povod za ovu rubriku je rivalstvo Novaka Đokovića i Rafaela Nadala.
       Teniska saga koja, ipak, ima daleko veći pandan u istoriji velikih rivalstava. U šahu! Poput Đokovića i Nadala danas, samo – reklo bi se mnogo više i češće - u šahovskoj areni u bezbrojnim i, činilo se, beskrajnim mečevima borili su se Anatolij Tolja Karpov i Gari Kasparova.
       U istoriji mečeva za prvaka sveta u šahu bilo je velikih i nezaboravnih duela: Štajnitc – Lasker; Lasker – Kapablanka; Kapablanka – Aljehin; dvoboji Botvinik – Smislov; Talj – Botvinik; Fišer – Spaski... Karpov – Korčnoj; Kasparov – Kramnik; Kramnik – Topalov; ali svi oni su u senci pet nezaboravnih dvoboja Tolje Karpova i Garija Kasparova...
       Rivalstvo Karpova i Kasparova trajalo je od ranih osamdesetih sve do početka 1990-ih. Njihova borba nije bila samo sukob dva igrača, već dve ideologije, dva pogleda na svet. Karpov je uvek bio viđen kao „čovek sistema“, lojalni komunista koji je bio slika i ponos sovjetske šahovske škole. Kasparov, Azerbedjžanac iz Bakua, uvek je bio neka vrsta buntovnika, koji je izgradio imidž outsajdera i protivnika sovjetskog sistema.
       Svi njihovi međusobni mečevi bili su izuzetno tesni, napeti, uzbudljivi, sa veoma malom razlikom u pobedama koje su odlučivane razlikama koje su se merile nijansama. Slično kao i u rivalstvu Đokovića i Nadala.
       U pet mečeva za prvaka sveta, skor je: 19 pobeda za Karpova, 21 pobeda za Kasparova i i 104 remija! Naravno, dvojica su igrala i druge – turnirske partije – pa je ukupan skor nešto veći u korist Kasparova.
      
       Prva međusobna partija i zmija u džepu
      
       Obračun dvojice šahovskih titana Anatolija Karpova i Garija Kasparova počeo je na turniru davne 1975. godine u Lenjingradu. Dakle, pre 43 godine i trajao je - do nedavno!
       Karpov je već u to doba bio favorit sovjetske šahovske federacije, a Gari Kimovič Vajnštajn Kasparov bio je dečko koji obećava.
       Prvi duel, u oštroj varijanti sicilijanske odbrane relativno lako dobio je – Karpov.
       Niko, verujemo ni Kasparov, nije ni slutio da će baš njih dvojica obeležiti narednu deceniju međusobnim bespoštednim obračunima, koji su se neretko odvijali i mimo šahovske table.
       Obojicu, i Tolju i Garija, lično poznajem. Družio sam se s njima, danima i stekao neke svoje, istina nešahovske procene.
       Tvrdi su na – pare. Kao crna zemlja!
       Na turniru u Bugojnu, na slobodan dan, praveći feljton za Večernje novosti, u restoranu motela Akvarijum u Bugojnu, razgovarali smo praktično ceo dan. Tada sam zamolio konobara Ćoru (s kojim sam stalno igrao karte) da kad god donese piće – odmah zatraži da se plati. Tako je i bilo: dolazio je Ćora desetak puta i svih desetak puta sam platio – ja!
       Na velemajstorskom turniru u Nikšiću sličan eksperiment, samo sa Kasparovim i na moju štetu. Danima sam vodio Kasparova na kolače, a mazao ih je u velikim količinama, i verujte mi na reč - nikad se nije uhvatio za novčanik!
       Ali, valjda, da bi mogao da budeš šampion sveta u šahu, onda moraš da imaš zmiju u džepu!
       O tome sam, i tad u Nikšiću i kasnije, dugo pričao sa svojim prijateljom Ljubomirom Ljubojevićem, legendom jugoslovenskog šaha, dugo trećim igračem sveta. Ali, možda baš zato, zbog „zmije u džepu“ koju nije imao Ljuba „nacionale” i nije postao prvak sveta u šahu?!
       A, po talentu, nije zaostajao za Toljom i Garijem...
       U odnosu na njih, na Karpova i Kasparova Ljubomir Ljubojević je, najblaže rečeno – rasipnik! Od njega čovek ne stigne da plati!
       Vladan Dinić
      
       Anatolij KARPOV – Gari Kasparov
       Sveukupno 81,5:88,5
       (21:28 - uz 121 remi)!
       * Pet mečeva za prvaka sveta:
       Prvi meč: 1984/85
       (Moskva,10.septembar 1984. -15. februar 1985).
       PREKINUTO, 25:23 (+ 5 - 3 uz 40 remija)
       ------------------------------
       Drugi meč: 1985.
       (Moskva, 3.septembar – 9. novembar 1085.)
       Karpov – KASPAROV 11:13 (+3 – 5 uz 16 remija)
       --------------------------------
       Treći meč: Kasparov – Karpov 1986.
       (London, Lenjingrad, 28. jul -8. oktobar 1986.)
       KASPAROV – Karpov 12,5:11,5
       (+ 5 – 4 uz 15 remija)
       -------------------------------
       ?etvrti me?:Cetvrti meč: 1987.
       (Sevilja, 12. oktobar – 19. decembar 1987.)
       KASPAROV – Karpov 12:12 (+ 4 – 4 uz 16 remija)
       --------------------------------
       Peti meč: 1990.
       (Njujork, Lion 8. oktobar – 31. decembar 1990.)
       KASPAROV – Karpov 12,5:11,5
       (+ 4 – 3 uz 17 remija)
      
       Lenjingrad 1975.
      
       BELI: KARPOV
       CRNI: Kasparov 1:0
       (Sicilijanska odbrana)
      
       1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cd4 4. Nd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be2 e5
       7. Nb3 Be7 8. Bg5 Be6 9. f4 ef4 10. Bf4 Nc6 11. O-O O-O 12. Kh1 b5 13. Bf3 Ne5 14. Nd4 Bc4 15. Rf2 b4 16. Nd5 Nd5 17. ed5 Bf6 18. Rd2 Qb6 19. Be3 Qc7 20. Be4 Rfe8 21. Bg1 g6 22. a3 a5 23. ab4 ab4 24. Ra8 Ra8 25. b3 Ba6 26. Nc6 Nc6 27. dc6 Re8 28. Bd5 Bc3 29. Rf2 Re1 30. Qf3 Bd4 31. Bf7 Kg7 32. Bc4 Rg1 33. Kg1 Bf2 34. Kf2 Bc4 35. bc4 Qa7 36. Ke2 Qd4 37. Qd5 Qf6 38. Qe4 b3 39. cb3 Qb2 40. Kf1 Qc1 41. Qe1 Qf4 42. Kg1 Qd4
       43. Kh1 Qb6 44. Qe7 Kh6 45. Qf8
       1-0
GREND SLEM OSVAJAČI
       1. Rodžer FEDERER 20
       2. Rafael NADAL 17
       3. Pit SAMPRAS 14
       4. NOVAK ĐOKOVIĆ 13
       5. Roj EMERSON 12
Igra brojki
       Đoković i Nadal su igrali 52 puta. Đoković vodi sa 27:25.
       Na Grend slemu su odigrali 14 mečeva, Nadal vodi 9:5.
       U finalnim mečevima ukupan skor je 14:10 za Đokovića.
       Proslavljeni teniser Džon Mekinro je izjavio da ovo rivalstvo ima potencijal da bude najveće rivalstvo u istoriji tenisa, s obzirom na broj odigranih mečeva, kvalitet i da su sličnih godina.
       l Đoković je igrač s najviše pobeda u karijeri protiv Nadala.
       l Nadal je igrač s najviše pobeda u karijeri protiv Đokovića.
       l Đoković je jedini igrač koji je pobedio Nadala u tri finala na šljaci. Mnogi stručnjaci zaključuju da je Đoković jedini uspeo da izazove Nadala na zemljanoj podlozi.
       Obojica igraju sličan agresivan stil tenisa, ali ima razlike koje čine njihove susrete konkurentnim i jedinstvenim.
       Španac visokim spinovima na bekhend protivnika gradi inicijativu i osvaja poene, dok je Srbin bekhend dijagonalama uspevao u kontinuitetu da probije Nadalov forhend, što praktično nikome nije polazilo za rukom.
       l Novak Đoković je jedini pobedio Nadala sedam puta uzastopno.
       l Nadal je u karijeri osvojio 17 grend slem turnira, a Đoković 13, takođe do sad su sedam puta igrali u finalima.
ATP lista
       1. Rafael Nadal Španija 9.310
       2. Rodžer Federer Švajcarska 7.080
       3. Aleksandar Zverev Nemačka 5.665
       4. Del Potro Argentina 5.395
       5. Kevin Anderson J. Afrika 4.655
       6. Igor Dimitrov Bugarska 4.610
       7. Marin Cilić Hrvatska 3.905
       8. Džon Izner SAD 3.720
       9. Dominik Tim Austrija 3.665
       10.Novak ĐOKOVIĆ SRBIJA 3.355
Titule na Vimbldonu
       1. Rodžer FEDERER 8
       2. Pit Sampras 7
       3. Bjern Borg 5
       4. NOVAK ĐOKOVIĆ 4
       5. Boris Beker 3
       5. Džon Mekinro 3
Zarade u 2018.
       1. NADAL 6.717,922 dolara
       2. Federer 5.088,440
       3. ĐOKOVIC 4.330,630
       4. A.Zverev 3.960,259
       5. Del Potro 3.407,204
       6. Cilic 3.218.296
       7. Tim 2.979,088
       8. Izner 2.758,800
       9. Anderson 2.901,900
       10. Nišikori 1.558,315
Najduže na 1. mestu ATP liste
       1. Federer 310 nedelja
       2. Sampras 286
       3. Lendl 270
       4. Konors 268
       5. ĐOKOVIĆ 223
       6. Nadal 186
       7. Mekinro 170
       8. Borg 109
       9. Agasi 101
       10.Hjuit 86
Broj nedelja uzastopno na vrhu
       1. Federer 237
       2. Konors 160
       3. Lendl 157
       4. ĐOKOVIĆ 122
       5. Sampras 102
       6. Konors 84
       7. Lendl 80
Porodica
       Rodžer Federer: (36) je rođen 8. avgusta 1981 u Bazelu, Švajcarska. Oženjen. Supruga Miroslava, imaju četboro dece: Mila Rouz, Šarlin Riva, Leny, Leo.
       Novak Đoković: (31) rođen je 22. maja 1987 u Beogradu. Oženjen. Supruga Jelena. Deca: Stefan i Tara
       Rafael Nadal: Rođen 3. juna 1982 u Manakoru, Španija. Neoženjen.


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX