SVEDOK InternetBroj 1198.

Poseta
5822687

Gospođa Sonja Licht, „king maker“ ili „gospodarica lutaka“

Govorite li drugosrbijanski?

Ti javni izvršitelji su privatna, legalizovana mafija Aleksandra Vučića i ove vlasti

Tunel na kraju svetla

Mafijaške “kombinacije” i “ugrađivanje” kod mene nikad ne prolaze


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Pismo čitalaca: Reagovanje na tekst „Psi laju, karavani prolaze...“ od A.V. Gordića objavljenog u Vašem listu 25. decembra 2018.
Sloboda mišljenja je jedno, a pristojnost, poštovanje osobe koju kritikujemo je nešto drugo…

       Beograd, 28. decembar 2018.
      
       G. Vladan Dinić
       Svedok
       Glavni i odgovorni urednik
      
       Poštovana gospodo,
      
       Molim primite moj komentar na članak „Psi laju, karavani prolaze …..“ od A.V. Gordića objavljenog u Vašem listu 25. decembra 2018.
       Clanak je zlonameran i pun neistina. Cudi me da se takav tekst može pojaviti u Vašem glasilu.
       Sloboda mišljenja je jedno, a pristojnost, poštovanje osobe koju kritikujemo je nešto drugo. I institucije.
       Moj priloženi komentar možete objaviti u Vašem listu.
       S poštovanjem
       Bogdan Šolaja
      
       Poštovana gospodo,
      
       Skorašnji članak objavljen u listu Svedok od 25. decembra 2018. pod naslovom: „Psi laju, karavani prolaze …..“ u obliku ličnog stava docenta Aleksandra V. Gordića sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum iznenadio je mnoge naučnike, profesore univerziteta i akademike.
       Clanak je sazdan od poluistina, laži i vešto plasiranih izmišljotina i čini se da je namenjen ličnom obračunu sa predsednikom SANU.
       Ili sa SANU.
       Na primer:
       - poluistine – profesure VSK i njegovog poštovanog oca izjednačava sa nepotizmom koristeći reč famiglia. Naravno bez osnova, što je lako proverljivo.
       - laži – pripisuje visoko poštovanom ocu VSK vezu sa „određenom službama“;
       - insinuira da su „vršena netransparentna klinička ispitivanja novih medikamenata“ na Neurološkoj klinici (nejasno da li pod rukovodstvom VSK ili sa znanjem VSK);
       -“netransparentno angažovanje budžetskih sredstava SANU za tzv. digitalizaciju (skeniranje) knjižnog fonda….“ (primedba B.Š.: digitalizacija je mnogo više od skeniranja).
       - vešto plasirane izmišljotine - datum izbora VSK u SANU, 2000. godine, povezuje se sa „petooktobarskim prevratom“. Nepoznavanje izbornog procesa (pokazano i u ovom članku) nije mana Gordića, ali jeste iskazana vidna netrpeljivost.
       Uvođenje termina „Srpsko-romska akademija nauka i umetnosti sa propratnom skraćenicom“ autor iskazuje svoj nivo obrazovanja i loših namera.
       Insinuira na poklanjanje stanova i par hektara „u krugu dvojke“.
       Docent A.V. Gordić je ovim, a čini se i prethodnim dopisima u različitim prilikama, iskazao visoku netrpeljivost prema SANU, i njenom predsedniku.
       Postavlja se pitanje zašto:
       a) zaštita istine i ukazivanje na izrabljivanje društva od rukovodstva SANU i njenih akademika?
       b) pisanje uvredljivog članka posle konsultacija sa izvesnim mentorima koji imaju uvid u svakodnevna događanja u SANU, pa se istina može dovoljno izvrnuti da posluži svrsi članka?
       v) želja autora članka da se istakne kao glas „obespravljenih“, neizabranih kandidata za članove SANU (a po sopstvenom mišljenju značajnih naučnika)?
       d) ili možda nešto drugo?
       Kako sam gore naveo, nalazim da je članak vrlo oštro i neprimereno intoniran i to kao izraz velikog ličnog nezadovoljstva autora članka i njegove konsternacije proizašle iz toga. Autor ovog članka bi trebalo da zna da je, pre nego što nekoga optužimo za učinjenu nepodopštinu, potrebno da se prethodno upitamo znamo li činjenice, poznajemo li osobu na koju se obrušavamo i da li to činimo na pristojan i dostojanstven način.
       I, šta je to u nama što nas tera tome?
       Obično se tada nama razjasni neki drugi sled događaja koji nas frustrira, kao i sopstvena uloga, i uloga drugih, u trenutnom poduhvatu.
       Ni Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, niti njenom predsedniku, nije potreban tutor koji će procenjivati njen rad na ovakav način.
       SANU to 177 godina javno saopštava u pisanom vidu u skladu sa sadašnjim, i ranijim odgovarajućim zakonima.
       Docentu A.V. Gordiću preporučujem da se više pozabavi naučnim radom ne bi li napredovao u zvanju, a ne, čini se, naručenim i neprimerenim člancima, punim neistina, laži i vešto plasiranih izmišljotina.
       Akademik Bogdan Šolaja

Ko je Bogdan Šolaja?
       Bogdan Šolaja, srpski hemičar, redovni profesor na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i redovni član SANU. Rođen je 1951.. godine u Beogradu. Oženjen je, otac troje dece.
       Osnovne studije hemije završio je 1975. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirao 1978. godine i doktorirao 1984. godine kod profesora Milutina Stefanovića.
       Bavi se organskom hemijom, koju i predaje studentima hemije Hemijskog fakulteta u Beogradu. U zvanje docenta biran je 1989, vanrednog profesora 1995. i redovnog 2001. godine. Bio je prodekan za finansije Hemijskog fakulteta tokom 1992. i u periodu 1996-1998.
       Dopisni je član Srpske akademije nauka i umetnosti od 2.11.2006. godine, redovni od 1. novembra 2012.
       Bio je sekretar Srpskog hemijskoh društve od 1996. do 2001. godine, potpredsednik od 2001. do 2005. godine i predsednik od 2005. do 2009. godine. Od 8.12.2009. počasni je predsednik Srpskog hemijskog društva.


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX