SVEDOK InternetBroj 1198.

Poseta
5821223

Gospođa Sonja Licht, „king maker“ ili „gospodarica lutaka“

Govorite li drugosrbijanski?

Ti javni izvršitelji su privatna, legalizovana mafija Aleksandra Vučića i ove vlasti

Tunel na kraju svetla

Mafijaške “kombinacije” i “ugrađivanje” kod mene nikad ne prolaze


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

INTERVJU: Siniša Todorović, predsednik Narodne alternative iz Sombora
Ukinuti finansiranje stranaka iz budžeta
Piše: Aleksandar Dikić

       Dok razgovaramo sa Sinišom Todorovićem, predsednikom Narodne alternative, u kultnom somborskom restoranu “Dalmatinski podrum” ne možemo da se otmemo utisku da ovo mesto I imenom I atmosferom potpuno odgovara našem sagovorniku.
       Naime, Siniša je rođenjem vezan za Dalmaciju, a životom za Sombor. Temperament odaje ovog markantnog mediteranca, dok vokabular kojim jasno artikuliše svoje stavove prilagodjava pasivnoj ravnici...
       Intervju smo uradili u Podrumu, ali kada smo izašli iz restorana zaključili smo da se ambijent uopšte nije promenio.
       Cela Srbija nam se čini upodrumljena.
       Svedok: Kako ocenjujete političku situaciju u Srbiji?
       Siniša Todorović: Srbija se nalazi u dubokoj političkoj krizi. Suočeni smo sa suspenzijom parlamentarne demokratije, ukidanjem slobode medija i uzurpacijom svih grana vlasti od autokratskog režima. Putem medijskog monopola, vlast sistematski obmanjuje građane o političkoj, ekonomskoj i ukupnoj društvenoj stvarnosti u našoj zemlji. Na srpskoj političkoj sceni ne postoje uslovi za političku debatu i regularne izbore.
       S: Da li podržavate proteste?
       S.T: Opisana politička situacija je dovela do narodnog nezadovoljstva koje se ispoljava protestnim okupljanjima, koji se šire po celoj Srbiji. Opravdani narodni bunt je u ovim okolnostima jedini preostali demokratski izraz stavova građana o aktuelnom režimu. Narodna alternativa podržava proteste građana i sve zahteve koji vode napretku i demokratskom uređenju srpske države. Protesti imaju svenarodni karakter i u njima učestvuju građani raznih političkih stavova i ideja. Stoga je važno da protesti imaju ideološki neutralan karakter. Ono što na protestima uvek treba naglasiti jeste privrženost ustavnom poretku i očuvanju teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta Srbije.
       S: Bili ste visoki gradski funkcioner ispred SNS-a? Šta ste zatekli, a šta ostavili iza sebe?
       S.T: Pre četiri godine, bio sam deo rukovodstva grada Sombora, u šestomesečnom trajanju. Grad je bio u stanju stagnacije, što je dovelo do potrebe za političkim promenama i preduzimanju razvojnih aktivnosti u svim oblastima koje su u nadležnosti lokalne samouprave. Moji napori da se obezbedi potpuna transparentnost gradskih finansija, strukture i dinamike zapošljavanja u gradskom javnom sektoru, uz brojne otpore, bili su uspešni. Osim toga, rad na razvoju lokalne ekonomije bio je sveobuhvatan i s vidljivim efektima. Kreiranje plana za borbu protiv korupcije, revizija poslovanja celokupnog gradskog sektora, povećanje ekonomske efikasnosti komunalnog sistema, inicijativa za razvoj putne infrastrukture, turizma, preduzetništva, poljoprivrednih gazdinstava i zadrugarstva, osnivanje državnog integrisanog univerziteta, mere podrške zapošljavanju i još brojni poslovi, činili su sadržaj mojih aktivnosti. Nažalost, odmah po mom odlasku iz gradskog rukovodstva, ukinuta je transparentnost rada, a poslovi i projekti koje sam naveo nisu završeni.
       S: Šta je bio razlog Vaše smene?
       S.T: Upravo je transparentnost gradskih finansija i poslova izazivala otpore, kao i druge mere koje su imale za cilj uvođenje reda u gradske poslove i sprečavanje koruptivnih radnji. Neke od takvih mera, koje sam preduzimao, jeste popis lokala i stanova u gradskom vlasništvu , kao i objavljivanje podataka iz popisa, uključujući i informacije o raspolaganju istima. Osim toga, suprotstavio sam se nameri da se državnim poljoprivrednim zemljištem namiruju lokalni veleposednici, umesto da se zemljište stavi u funkciju razvoja somborskih sela i poljoprivrednih gazdinstava. Takođe, moje insistiranje na demokratskom i statutarnom ponašanju u stranci, kao i doslednom sprovođenju programa koji su građani podržali, prilično su frustrirali stranačku hijerarhiju. Nisam želeo da se upodobim takvom političkom miljeu i smena je bila neminovna, a u njoj su učestvovale sve stranačke instance . Moj odgovor je bio obaveštavanje javnosti i stranačke hijerarhije o istupanju iz iste. Protokom vremena, uverenje da smo dva politička sveta je samo jačalo.
       S: Kako se SNS ophodi prema disidentima?
       S.T: Kao disidentu režima, sva vrata gde SNS ima bilo kakav uticaj, meni su zatvorena. Odmazda je čak sadržavala i zabrane članovima stranke da privatno komuniciraju sa mnom.
       S. Kakva je danas socijalna karta Sombora?
       S.T: Grad Sombor se nalazi u sveopštoj i dubokoj krizi. Građani masovno odlaze na rad u inostranstvo, a sela se prazne. Lokalna vlast nije dorasla izazovima, a pokrajinskoj i državnoj, Sombor nije među prioritetima.
       S: Šta su komparativne prednosti, a šta nedostaci Sombora kao centra Zapadnobačkog okruga?
       S.T: Sombor je grad s velikim razvojnim potencijalima, o čemu svedoče i njegova postignuća i standardi u prošlosti. Grad ima važan geostrateški položaj, značajne poljoprivredne resurse, potencijal za razvoj turizma, prehrambene industrije i drugih privrednih grana. Sombor je grad kulture i duge tradicije školovanja učitelja. Formiranje univerziteta se nameće kao logičan korak, o čemu svedoče i ljudi iz akademske zajednice.
       Sombor ima uslove za razvoj saobraćajne infrastrukture i potencijal da bude saobraćajno čvorište, korišćenjem svih vidova saobraćaja. Od posebne važnosti je izgradnja putnog koridora koji bi se protezao od granice s Mađarskom, preko Sombora, do auto puta, kod Vrbasa. Upravo neiskorišćenost saobraćajnih potencijala predstavlja ograničavajući faktor za razvoj Grada.
       S: Ocenite rad aktuelne gradske vlasti?
       S.T: Gradsku vlast karakteriše nekompetentnost, nesposobnost, odsustvo vizije i nedostatak akcije. Osim zvanične gradske vlasti, postoji paralelni i uticajniji centar odlučivanja oličen u komesarima SNS iz Beograda i Novog Sada. Oni, osim nepoznavanja razvojnih potencijala Sombora i stručnih kapaciteta za njihovu realizaciju, nemaju naročiti interes da se bave potrebama građana, već isključivo brojem glasova i održavanjem prividne harmonije u stranačkom odboru.
       S: Kakav je odnos političkih snaga u Somboru?
       S.T: Zvanična politička scena u Somboru deli sudbinu svih krajeva Srbije. U uslovima potpune medijske blokade, partokratije, zakulisnog vođenja gradskih poslova, rasprostranjenom političkom korupcijom u sve siromašnijem društvu, ne može se govoriti o političkoj, već pretpolitičkoj sceni. Međutim, kao i širom Srbije, građani svoja politička prava brane na ulici, što neminovno vodi u oslobađanje Sombora i Srbije od autokratije. Jasno je da većina građana Sombora ne podržava aktuelnu gradsku vlast.
       S: Da li Vas je iznenadio incident u kome je učestvovao direktor gradskog komunalnog preduzeća i pripadnici lokalnog SNS-a?
       S.T: Poznajući karakter aktuelnog režima, čiji je sastavni deo gradska vlast u Somboru, ništa me ne iznenađuje. Imajući u vidu motive ulaska u SNS, za ogromnu većinu članova, kao i činjenicu da bez partijske knjižice gotovo svi odlaze na marginu društva, stalne tenzije unutar naprednjačkih odbora širom Srbije, stvaranje frakcija u odborima i netrpeljivost među njima, očekivane su posledice.
       S: Zašto Narodna alternativa?
       S.T: Pokret Narodna alternativa je odgovor na političku potrebu da se ponudi nova politika i očekivanja građana da politička scena Srbije dobije nove ljude. Politička scena je prepuna okoštalih i umnogome prokazanih političkih organizacija, koje uvek iznova traže poverenje naroda, iako je njihov učinak u prethodnom periodu doveo do gubitka poverenja ljudi u političare. Srbiji je potrebna nova i drugačija politička generacija. Razvoj političke organizacije u sadašnjim okolnostima je složen posao pun neizvesnosti. S obzirom da postoji potreba za boljim i autentičnim političkim sadržajima, na ovom poslu treba istrajati.
       S: Koja su najvažnija programska načela NA?
       S.T: Narodna alternativa se zalaže za temeljnu promenu političkog sistema. To podrazumeva uvođenje većinskog izbornog sistema, kako bi građani glasali za konkretnu osobu, a ne stranku. Broj poslanika treba smanjiti i formirati onoliko izbornih jedinica koliko se bira poslanika. Takođe, treba smanjiti i broj odbornika u lokalnim skupštinama. Narodna alternativa predlaže ukidanje Autonomne Pokrajine Vojvodine, jer u tome vidimo samo višak administracije, nesrazmernu teritorijalnu organizaciju Srbije i izvor potencijalnog separatizma. Jedan od naših osnovnih programskih načela jeste decentralizacija Srbije kroz povećanje ovlašćenja gradova i opština. Važno je javne poslove učiniti što bližim građanima. Izbor odbornika, gradonačelnika i predsednika opština treba da bude direktan. Potrebno je izvršiti demetropolizaciju Srbije i obezbediti ravnomeran razvoj svih krajeva naše države.
       S: Predlažete da Beograd ne bude glavni grad Srbije?
       S.T: Predlažemo da Novi Sad bude glavni grad Srbije. Od strateškog značaja je formiranje stabilne institucionalne infrastrukture. Afirmisanje instituta neposredne demokratije, kao ustavne norme, je naš važan programski cilj. Narodna alternativa zastupa stav političke i vojne neutralnosti Srbije i da to budu ustavne kategorije, ukoliko ih narod potvrdi na referendumu. Osim toga, ustavna kategorija, potvrđena na referendumu, treba da bude i zabrana prodaje poljoprivrednog zemljišta strancima. Postoji potreba da se formira Državna razvojna banka koja bi, po stimulativnim uslovima, finansirala privatne i javne razvojne projekte. Srbija treba da odustane od neoliberalnog ekonomskog koncepta i razvije socijalnu tržišnu privredu, ekonomski patriotizam i da se usmeri na razvoj domaćih preduzeća. Očuvanje strateških resursa i preduzeća u vlasništvu države je programski stav našeg pokreta. Od naročite važnosti je izmena radnog zakonodavstva s ciljem apsolutne zaštite prava zaposlenih. Potpuna transparentnost svih javnih poslova je jedno od najvažnijih programskih načela Narodne alternative. U cilju ukidanja partokratije i depolitizacije javnog sektora, smatramo da zaposleni u javnoj upravi ne smeju da budu članovi stranaka, kao što to Ustav brani i sudijama, tužiocima, sudijama Ustavnog suda, Zaštitniku građana i pripadnicima vojske i policije. Tom nizu u ustavnoj normi treba dodati i zaposlene u lokalnoj i državnoj upravi. Narodna alternativa je stava da treba ukinuti finansiranje stranaka iz budžeta, a za sve učesnike na izborima omogućiti jednake uslove. Time bismo imali značajne uštede novca koji pripada svim građanima, a bilo bi onemogućeno da politički uspeh zavisi od količine novca kojima stranke raspolažu. Plate narodnih poslanika treba da budu u visini prosečne zarade u Srbiji. Narodna alternativa se zalaže za društvo jednakih šansi, formiranje socijalnih fondova koji bi omogućili da niko u Srbiji ne bude bez prihoda i na ulici. Demografska obnova i snažna podrška mladim bračnim parovima, a naročito porodicama s troje i više dece, nalazi se među programskim prioritetima našeg pokreta. Smanjivanjem i ukidanjem suvišnih javnih troškova, racionalizacijom javnog sektora i pravednom raspodelom društvenog bogatstva, bilo bi dovoljno sredstava za finansiranje svih navedenih programa. Zalažemo se za poresku reformu s ciljem smanjenja opterećenja rada i progresivnog oporezivanja kapitala i dohotka. Zdravstvo i obrazovanje na svim nivoima, treba da budu besplatni i svima dostupni. Minimalna zarada treba da bude u visini minimalne potrošačke korpe. Isto važi i za penzije. Kao stečeno pravo, umanjene penzije moraju da budu vraćene. Od posebne važnosti za naš pokret je zaštita ličnih i kolektivnih prava Srba u regionu i dijaspori. Takođe, uključivanje dijaspore u politički, ekonomski i ukupan društveni život Srbije. Očuvanje Kosova u Metohije u okviru Srbije je čvrsto stanovište koje zastupamo. Predlažemo održavanje narodnog dijaloga o državnom uređenju Srbije i izjašnjavanje građana o obnovi srpske monarhije. Srpskoj državi je neophodna emancipacija od uticaja stranih centara moći i afirmacija politike suverenizma.
       S: Srpska politička scena se bipolarizuje. Kakvu poziciju zauzima NA?
       S.T: Bipolarnost srpske političke scene prepoznajem jedino kroz suprotstavljenost autokratskog, kriminalnog i izdajničkog režima s jedne i naroda s druge strane. U takvoj društvenoj i političkoj konstelaciji, jasna je pozicija Narodne alternative.
       S: Kako se borite za medijski prostor i kako građani reaguju na vaše predloge?
       S.T: Opisana politička i društvena stvarnost sugeriše da je dostupnost medijskog prostora prava retkost. A ono malo slobodnih medija što je preostalo nije dovoljno za aktivnu promociju novih političkih ideja. Cesto ti mediji daju prednost starim političkim organizacijama. Borimo se istrajnošću i spremnošću na debatu o svim društvenim temama. Građani koji su u prilici da čuju naš program reaguju veoma pozitivno.
       S: Ulazimo u izbornu godinu. Da li ste spremni i šta očekujete od nastupajućih izbora?
       S.T: Naša spremnost zavisi kako od dinamike političkih procesa u našoj zemlji, tako i od logistike koju moramo da obezbedimo, uključujući i medijski prostor. Očekujemo da damo važan doprinos smeni nenarodne vlasti i političku podršku koja će nam omogućiti afirmaciju programskih sadržaja Narodne alternative.


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX