SVEDOK InternetBroj 1198.

Poseta
5822826

Gospođa Sonja Licht, „king maker“ ili „gospodarica lutaka“

Govorite li drugosrbijanski?

Ti javni izvršitelji su privatna, legalizovana mafija Aleksandra Vučića i ove vlasti

Tunel na kraju svetla

Mafijaške “kombinacije” i “ugrađivanje” kod mene nikad ne prolaze


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Izborno veće Filozofskog fakulteta u Beogradu ogromnom većinom (44:3) podržalo izbor dr Mire Radojević u redovnog profesora i sprečilo nadolazeći cunami
„Radioaktivna koalicija“ Radoša Ljušića bez podrške
Piše: Vladan Dinić

       Izborno veće Filozofskog fakulteta u Beogradu izabralo je profesora dr Miru Radovević sa 44 glasa „ZA“ (3 protiv i 5 uzdržanih) za redovnog profesora na Odeljenju za istoriju!
       Time je. valjda, stavljena tačka na slučaj šikaniranja, maltretiranja, proganjana ugledne naučnice dr Mire Radojević u režiji četvoro nastavnika sa Odeljenja za istoriju (prof. dr Vlada Stanković, prof. dr Suzana Rajić, prof. dr Miloš Jagodić i prof. dr Dubravka Stojanović, predvođenih profrdotom dr Radošem Ljušićem (o čemu je SVEDOK opširno pisao u prethodnom broju).
       Sa druge strane, profesori Maja Nikolić i Nebojša Šuletić, najverovatnije od maja ostaju bez unapređenja i posla. Istina i njihovi protivkandidati Dragoljub Marjanović i Uroš Šešum nisu dobili dovoljan broj glasova...
       Preko brojnih novinskih tekstova, objavljenih proteklih meseci, javnost je iz raznih uglova obaveštena o dramatičnim problemima s kojima se suočavao i suočava Filozofski fakultet u Beogradu, što je – s obzirom na činjenicu da je reč o najstarijoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji – izazvalo zabrinutost naučnih krugova i zgražavanje inteletualne javnosti koja razlikuje žito od kukolja, u režiji „radio-aktivne koalicije“ profesora Radoša Ljušića i četvoro eksponiranih profesora.
       Istina, i tad i sad, ostalo je nejasno da li je njima zapravo smetala Mira Radojević, naročito posle izbora za akademika Srpske akademija nauka i umestnosti, ili je meta bila upravo SANU, a indirektno, jedan od najumnijih Srba današnjice, akademik Vasilije Krestić, kojem pre svih izgleda baš Radoš Ljušić nije mogao da oprosti - „što ga nije progurao za akademika“ ?!
       Uporedo s često protivurečnim informacijama u medijima o tome šta se zapravo događa, iz dokumenata dostupnih na sajtu Fakulteta, brojnih intervjua pomenutih ljudi novinama, saznavalo se i za ometanje unapređenja Mire Radojević, vanrednog profesora i dopisnog člana SANU, u zvanje redovnog profesora.
       Budući da je prof. dr Radojević ispunila sve potrebne uslove za unapređenje, izabrana Komisija u sastavu akademik Ljubodrag Dimić, šef Katedre za istoriju Jugoslavije, prof. dr Milan Ristović, šef Katedre za Opštu savremenu istoriju, i dr Dragan Bogetić, naučni savetnik Instituta za savremenu istoriju, napisala je pozitivan izveštaj, a protivkandidata nije bilo, pa je bilo logično da bar njen izbor – nije sporan?!
       Ali, uprkos tome, četvoro nastavnika sa Odeljenja za istoriju (prof. dr Vlada Stanković, prof. dr Suzana Rajić, prof. dr Miloš Jagodić i prof. dr Dubravka Stojanović) napisali su prigovor na referat.
       Iako niko od potpisnika prigovora nema nijedan istraživački rad o temi knjige prof. dr Mire Radojević, s jedne se strane javnost je dovodila u pitanje njihovu kompetentnost da proveravaju vrednost rada dr Mire Radojević, a sa druge iskazuju nepoverenje prema piscu i potpisnicima referata, uglednim naučnicima Ljubodragu Dimiću, šefu Katedre za istoriju Jugoslavije, prof. dr Milanu Ristoviću, šefu Katedre za Opštu savremenu istoriju, i dr Draganu Bogetiću, naučnom savetniku Instituta za savremenu istoriju.
       Iako se profesor dr Mira Radojević, da ponovimo, odnedavno i akademik Srpske akademije nauka i umetnosti, bavi nacionalnom istorijom XX veka, njen rad produžili su potom da javno obezvređuju i jedan egiptolog, dva vizantologa, tri srednjovekovca, tri devetnaestovekovca i nastavnica koja predaje opštu savremenu istoriju?!
       Najvažnije, međutim, je bilo to što pomenuti nastavnici pokušavaju da diskredituju ne samo naučni rad prof. dr Mire Radojević i njeno ljudsko dostojanstvo, već i ugled dvojice šefova katedara na Odeljenju za istoriju, pisca i jednog od potpisnika referata.
       Svi ovi blago rečeno čudni postupci mogli su bitno da utiču na ishod glasanja na Izbornom veću, čime bi se ugrozilo, kako unapređenje dr Mire Radojević u redovnog profesora tako i njen dalji ostanak na Fakultetu?!
       Očito, izuzetno ceneći naučne rezultate prof. dr Mire Radojević, koja među kolegama uživa, zasluženo, ogromni ugled, najveći deo stručne javnosti zgrožen je pomenutim zbivanjima, doživljavajući ih kao organizovano narušavanje njenog ugleda i ometanje u napredovanju, a iznad svega obesmišljavanje principa stručnosti i naučnosti. Istini za volju, i pored brojnih pritisaka kojima su bili izloženi članovi Izbornog veća Filozofskog fakulteta, ubedljivom većinom, sa 44 glasova ZA (tri protiv) pokazali su koliko cene naučni rad dr Mire Radojević, ali i više o toga: šta misle o mešetarima – grupi profesora koji su ne birajući ni put, ni način pokušali da od dr Mire Radojević naprave – kolateralnu štetu!
       Razgovarao sam sa dr Mirom Radojević.
       Ona, naravno, zadovoljna je rezultatom glasanja, ali pre svega činjenicom da je, najzad, čini se, sve – završeno.
       Istina, najvažniji stepenik je preskočen, ali ostala su još dva: Univerzitetska komisija i Senat Univerziteta, gde ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema, ali...
       Sudbina naučnika, Maje Nikolić i Nebojše Šuletića je mnogo – neizesnija. A, najcrnji scenario je da uskor ostanu bez posla?!
       Dr Maja Nikolić, s kojom smo se takođe čuli, naravno da je upoznata s rezultatima glasanja – ali da u ovom trenutku, dok je još sve fiško, ne želi da doliva ulje na vatru. Jer i oko njenog, i unapređenja Nebojše Šuletića, ima brojnih nelogičnosti, podmetanja, zakulisnih radnji...
      
       * * * * * * * * * *
      
       Način na koji se postupalo sa dr Mirom Radojević izazvao je i opravdan i duboki revolt mnogih kojima je stalo do ugleda Filozofskog fakulteta, Beogradskog univerziteta i istorijske nauke.
       A verovali ili ne, i u ovakvoj Srbiji kakva je danas – ima ih!
       I, oni se nisu skrivali, za razliku od mešetara, pružili su javnu podršku akademiku dr Miri Radojević, i njihova imena zarad časti moraju da se pomenu:.
      
       1. Dr Dragan Aleksić, istoričar
       2. Doc. dr Dejan Antić, Filozofski fakultet u Nišu
       3. Prof. dr Mihael Antolović, Pedagoški fakultet u Somboru
       4. Dr Nenad Antonijević, muzejski savetnik, Muzej žrtava genocida
       5. Dr Dušan Bajagić, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       6. Dr Dragan Bakić, naučni saradnik, Balkanološki institut SANU
       7. Dr Ivan Becić, naučni saradnik, Institut za srpsku kulturu
       8. Prof. dr Branko Bešlin, Filozofski fakultet u Novom Sadu
       9. Prof. dr Slobodan Bjelica, Filozofski fakultet u Novom Sadu
       10. Dr Sofija Božić, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       11. Dr Dragomir Bondžić, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju
       12. Prof. dr Đorđe Borozan, akademik CANU
       13. Prof. dr Dragiša Vasić, Filozofski fakultet u Banja Luci
       14. Dr Dalibor Velojić, naučni saradnik, Institut za srpsku kulturu
       15. Prof. dr Janko Veselinović, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
       16. Prof. dr Vladan Virijević, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici
       17. Dr Biljana Vučetić, naučni saradnik, Istorijski institut
       18. Prof. dr Darko Gavrilović, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
       19. Dr Miomir Gatalović, naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju
       20. Doc. dr Dalibor Denda
       21. Dr Vera Gudac – Dodić, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       22. Dr Milan Gulić, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju
       23. Dr Ljubiša Despotović, naučni savetnik, Institut za političke studije
       24. Dr Bojan Dimitrijević, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju
       25. Dr Vesna Dimitrijević, profesor istorije u OŠ „Laza Kostić“
       26. Dr Ivana Dobrivojević – Tomić, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju
       27. Dr Branka Doknić, arhivski savetnik, pomoćnik direktora, Arhiv Jugoslavije
       28. Dr Petar Dragišić, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       29. Dr Vesna Đikanović, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       30. Nenad Đorđević, viši kustos, direktor, Narodni muzej Kragujevac
       31. Prof. dr Đorđe Đurić, Filozofski fakultet u Novom Sadu
       32. Dr Milutin Živković, naučni saradnik, Institut za srpsku kulturu
       33. Prof. dr Aleksandar Životić, Filozofski fakultet u Beogradu
       34. Dr Nikola Žutić, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju.
       35. Dr Mirjana Zorić, profesor Vojne akademije u penziji
       36. Dr Mladenka Ivanković, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       37. Dr Miloš Ivanović, naučni saradnik, Istorijski institut
       38. Dr Velimir Ivetić, direktor Vojnog arhiva u penziji
       39. Dr Milan Igrutinović, istraživač-saradnik, Institut za evropske studije
       40. Dr Neven Isailović, naučni saradnik, Istorijski institut
       41. Dr Momčilo Isić, naučni savetnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       42. Dr Zoran Janjetović, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju
       43. Dr Bojana Miljković - Katić, viši naučni saradnik, Istorijski institut
       44. Dr Katarina Kovačević, Filozofski fakultet u Beogradu
       45. Dr Aleksandra Kolaković, naučni saradnik, Institut za političke studije
       46. Prof. dr Dragica Koljanin, Filozofski fakultet u Novom Sadu
       47. Dr Milan Koljanin, viši naučni saradnik u penziji, Institut za savremenu istoriju
       48. Dr Petar V. Krestić, naučni savetnik, Istorijski institut
       49. Prof. dr Vladimir Krivošejev, muzejski savetnik, Narodni muzej Valjevo
       50. Dr Aleksandar Krstić, naučni saradnik, Istorijski institut
       51. Prof. dr Boris Kršev, Fakultet za pravne i poslovne studije
       52. Dr Nenad Lajbenšperger, savetnik, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
       53. Dr Ivan Laković, naučni saradnik, Istorijski institut Univerziteta Crne Gore
       54. Prof. dr Goran Latinović, prorektor, Filozofski fakultet u Banja Luci
       55. Dr Tatjana Lečić – Milošević, naučni saradnik
       56. Dr Aleksandar Lukić, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       57. Prof. dr Predrag J. Marković, naučni savetnik, direktor, Institut za savremenu istoriju
       58. Prof. dr Saša Marković, Pedagoški fakultet u Somboru
       59. Doc. dr Draga Mastilović, dekan, Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu
       60. Dr Aleksandar V. Miletić, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       61. Dr Ratomir Milikić, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju
       62. Dr Nataša Milićević, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju
       63. Dr Miljan Milkić, naučni saradnik
       64. Dr Boris Milosavljević, viši naučni saradnik, Balkanološki institut SANU.
       65. Dr Srđan Mićić, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       66. Dr Milan Micić, istoričar
       67. Dr Ena Mirković, naučni saradnik, Institut za srpsku kulturu
       68. Prof. dr Božica Mladenović, Filozofski fakultet u Nišu
       69. Dr Marijana Mraović, naučni saradnik
       70. Dr Kosta Nikolić, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju
       71. Dr Drago Njegovan, naučni savetnik, direktor, Muzej Vojvodine
       72. Dr Marija Obradović, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       73. Dr Vojislav Pavlović, naučni savetnik, direktor, Balkanološki institut SANU
       74. Prof. dr Momčilo Pavlović, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju
       75. Dr Ivana Pantelić, naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju
       76. Dr Olga Pelcer – Vujačić, viši istraživač, Istorijski institut Univerziteta Crne Gore
       77. Dr Miroslav Perišić, viši naučni saradnik, direktor, Arhiv Srbije
       78. Dr Vladimir Petrović, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju
       79. Dr Milan Piljak, istraživač-saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       80. Dr Radmila Radić, naučni savetnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       81. Dr Aleksandar Raković, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       82. Dr Radoslav Raspopović, naučni savetnik, Istorijski institut Univerziteta Crne Gore
       83. Dr Senka Raspopović – Babović, naučni savetnik, Istorijski institut Univerziteta Crne Gore
       84. Prof. dr Aleksandar Rastović, naučni savetnik, Istorijski institut
       85. Dr Petar Ristanović, istraživač-saradnik, Institut za srpsku kulturu
       86. Dr Ljubodrag Ristić, viši naučni saradnik, Balkanološki institut SANU
       87. Dr Srđan Rudić, viši naučni saradnik, direktor, Istorijski institut
       88. Prof. dr Dragan Simeunović, Fakultet političkih nauka.
       89. Dr Jovan Simjanović, naučni saradnik, Institut za srpsku kulturu
       90. Dr Božica Slavković – Mirić, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       91. Dr Slobodan Selinić, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       92. Dr Stanislav Sretenović, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju
       93. Prof. dr Dragan Stanić, Filozofski fakultet u Novom Sadu, predsednik Matice srpske
       94. Dr Svetlana Stefanović, arhivist, Arhiv Jugoslavije
       95. Dr Aleksandar Stojanović, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       96. Dr Biljana Stojić, naučni saradnik, Istorijski institut
       97. Dr Uroš Tatić, naučni saradnik, Istorijski institut
       98. Dr Milan Terzić, naučni savetnik, direktor, Arhiv Jugoslavije
       99. Mr Dragan Tešić, zamenik direktora, Arhiv Jugoslavije
       100. Dr Miloš Timotijević, muzejski savetnik, Narodni muzej Cačak
       101. Dr Isidora Točanac – Radović, naučni saradnik, Istorijski institut
       102. Dr Dušan Fundić, istraživač-saradnik, Balkanološki institut SANU
       103. Dr Vladimir Cvetković, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       104. Dr Dragan Cvetković, muzejski savetnik, Muzej žrtava genocida
       105. Dr Srđan Cvetković, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju
       106. Dr Jovan Cavoški, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije
       107. Dr Jovana Šaljić – Ratković, naučni saradnik, Istorijski institut
       108. Dr Danilo Šarenac, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju
       109. Prof. dr Biljana Šimunović – Bešlin, Filozofski fakultet u Novom Sadu
       110. Dr Ljubinka Škodrić, naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX