SVEDOK InternetBroj 1194.

Poseta
5800796

Ne verujem da će Vučić podneti ostavku u SNS!

Ramušove puste želja

Silovanje razuma Raje Rodića

BIG BEN NOVAK!

Promocija Vučićeve i Makronove moći


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Otvoreno pismo americkom ambasadoru
Piše: Nikola Miloševic

       Poštovani gospodine ambasadore, pre izvesnog vremena bio sam u prilici da slušam Vaše odgovore na pitanja koja su Vam u jednoj emisiji državne televizije postavljali srpski novinari. Odgovarali ste inteligentno i sa lepim smislom za retoricke efekte a delovali ste i kao neko ko je iskreno privržen onim demokratskim nacelima na kojima pociva americki politicki poredak kao uostalom i poredak svih drugih demokratski uredenih država sveta. Uprkos tome ostala je u meni jedna velika nedoumica zarad koje Vam se na ovaj nacin i obracam.
       Kao što i sami dobro znate jedan od stubova americke državne tvorevine i njene politicke filozofije predstavlja poštovanje privatne svojine. Ocekivalo bi se dakle da i stratezi Vaše spoljne politike budu na strani onih koji poštuju ta prava, pa znaci i u Srbiji, u kojoj se Vi nalazite na položaju ambasadora. A najmanje bi se ocekivalo da Vaša administracija pruža podršku upravo onim politickim strujama ciji predvodnici ovde otvoreno iskazuju svoje nepoštovanje prava o kome je rec. Nije medutim tako - u svakom slucaju nije u Srbiji.
       Ilustracije radi samo jedan ali sasvim dovoljan primer. U doba takozvane nacionalizacije ili drugim recima nezakonitog oduzimanja zakonito stecene imovine predratnih vlasnika u Kraljevini Jugoslaviji oduzeta je, pored ostalog, i vila u Boticevoj ulici broj 1 u Beogradu, vlasništvo Živojina Kovacevica i u nju useljena porodica general-pukovnika Vujadina Popovica. Unuka gospodina Kovacevica Jelena Stankovic borila se punih 14 godina da joj se, kao naslednici njenog dede, sudskim putem vrati pomenuta vila i najzad posle toliko godina dobila taj svoj sudski spor. Medutim, kada je posle izrecene pravosnažne presude nadležnog suda pokušala da u svoj dom ude sprecile su je u tome predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovacevic-Vuco i predsednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko, uz pomoc dvadesetak njihovih za obracun spremnih sledbenika, pa je gospoda Stankovic tek u sledecem pokušaju uspela da kroci na svoj posed. Nije Vam svakako nepoznato da ove dve celnice nevladinih organizacija imaju politicku a kažu i finansijsku potporu Vaše vlade.
       I evo sad tim povodom jednog pitanja koje bih bio nameran da javno postavim. Kako je moguce da vlada jedne zemlje u kojoj privatna svojina predstavlja svetinju ovde u Srbiji na pocetku 21. veka pomaže one koji i dalje zastupaju komunisticko shvatanje privatnog vlasništva? Cemu dva toliko oprecna merila - jedno za Aemriku drugo za Srbiju?
       Pošto o mojim politickim pogledima verovatno malo ili nimalo znate a i ono što znate potice - lako je moguce - iz redova tih istih celnica nevladinih organizacija, dozvolite mi da zarad Vašeg boljeg informisanja o sebi navedem samo dva podatka. Jedini sam intelektualac koji je još u vreme vladavine jugoslovenskih komunista javno kritikovao boljševicku politicku filozofiju posle cega je protiv mene krenula sveopšta ideološka hajka širom zemlje, da bih najzad doživeo i da tadašnji prvi covek Sovjetskog Saveza Jurij Andropov licno zatraži od srpskih vlasti da me sa Univerziteta isteraju a potom i uhapse. Napominjem da moja kritika nije imala dnevno-politicki karakter i da je nekoliko od mojih 20 knjiga iz oblasti filozofije, psihologije i sociologije u celini posveceno razoblicavanju komunisticke doktrine kako Karla Marksa i Vladimira Iljica Lenjina tako i Josifa Staljina. Podatak drugi. Takoreci odmah po dolasku Slobodana Miloševica na državno kormilo Srbije prvi sam postavio politicku dijagnozu tog novog režima - specificni modalitet totalitarne državne uprave u kojoj višestranacje služi samo kao paravan iza koga bracni par na vlasti sprovodi svoju politicku volju. Obracam Vam se dakle ne kao srpski nacionalista vec kao srpski liberal koji poštuje demokratske tekovine americke države, ali koji upravo zato ne može imati razumevanja za podršku koju takva jedna država pruža ovdašnjim pristalicama komunistickog pogleda na privatnu svojinu.
       Ne mislim naravno da imate bilo kakvu obavezu da na ovakvo jedno pismo odgovarate utoliko pre što ono nema privatni vec javni karakter. Moja želja je - i siguran sam ne samo moja - samo da Vam predocim koliku štetu americkim interesima u ovom delu Balkana nanose dvostruka merila o kojima je rec, u nadi - želim da verujem ne sasvim uzaludnoj - da cete svoj visoki autoritet založiti da se takva jedna spoljnopoliticka koncepcija promeni za dobro obe naše zemlje i oba naša naroda.
       S poštovanjem dr Nikola Miloševic, profesor Univerziteta u penziji, redovan clan Srpske akademije nauka i pocasni predsednik Srpske liberalne stranke.


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX