SVEDOK InternetBroj 1202.

Poseta
5843723

Zemlje koje (ni)su priznale „Republiku Kosovo“

Biju nas a ne daju nam da se branimo

Mefisto i Marionete

„Neznanje privilegija moćnih“

Svedok 1200


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

ENIGMA XX VEKA: Šta je američki novinar Sajrus Sulcberger pisao u „Njujork tajmsu“
BILA SU TRI TITA
Piše: Piše: Vladan Dinić

       Sumnje u Titov pravi identitet potiču još od prvih dana rata. Tito je već tada bio zagonetka za „ceo svet“, a ne samo za špijunske službe koje su grozničavo tragale za njegovim pravim identitetom, kao i za narod koji je vodio.
       Ko se krio iza pesudonima Tito, po izvesnim svedočanstvima, nisu znale ni obaveštajne službe Firerove Nemačke, ni zapadnih saveznika, ali - ni mnogi jugoslovenski komunisti.
       Petar Aldan, student koji je 1941. u pančevačkom zatvoru nabrojao imena 150 članova komunističke partije i njenih simpatizera, nije znao ko je zapravo Tito.
       Bile su to velike špijunske igre, retke i za smutna vremena, kad niko nikome ne veruje, a kamo li obveštajci jedne strane - obaveštajcima druge.
       Mnogo je trebalo vremena da bi se sakupili kamenčići koji će ispisati JOSIP BROZ.
       Ni Tito ni saborci nisu se pokazali kao potpuno pouzdani svedoci. Dok je Ivan Srebrenjak Antonov, sovjetski obaveštajac, tvrdio da je Tito - Ivan Brozović, dotle je Andrija Hebrang, koga su ustaše uhapsile 25. februara 1942. obelodanio da je to - Josip Broz.
       Time je tek 1942. skinut deo tajne s imena Tito.
       I kad se verovalo da je sve jasno, opet su nastavljene stare priče i rađale se nove pretpostavke.
       Evo šta je napisao poznati i priznati novinar „Njujork tajmsa“ Sajrus Sulcberger 5. decembra 1943. godine:
       - „O Titovoj ličnosti ima mnogo teorija. Po jednoj koju mnogi smatraju tačnom, dosad su postojala tri Tita. Čim jedan pogine, drugi preuzme njegovu titulu, održavajući na taj način neku vrstu besmrtnosti, kao legendarne ptice feniks.
       NAGAĐANJA
       Mnoge su teorije o tome ko su zapravo te žive, ili mrtve ličnosti, koje su bile Tito? Jedno vreme antipartizani su tvrdili da je Tito Lebedev koji je bio savetnik sovjetske ambasade u Beogradu. On je nestao, pošto je pratio jugoslovensku vladu sve do Ilidže.
       Po drugoj teoriji, Tito je čovek po imenu Broz, koji se pod tim pseudonimom borio u španskom građanskom ratu...
       Sulcberger je dobro poznavao političke krugove Amerike i Engleske i imao mnoge veze i u Jugoslaviji.
       Sa Titom se susreo sedam puta. Razgovarao je sa gotovo svim državnicima sveta, napisao dvadesetak knjiga i dobio Pulicerovu nagradu...
       I bečki „Kurir“ se, više puta, dosta studiozno, bavio identitetom maršala Jugoslavije...
       JOSIP ILI FRANC?
       U državnom arhivu u Beču, u smeđoj fascikli s oznakom „Tito“, deponovan je izveštaj sveštenika iz Švajcarske Valtera Vankmilera, koji je senzacionalno u austrijskom „Kuriru“ tvrdio da je Tito bio njegov školski drug!?
       Prema navodima sveštenika, koje je „Kurir“ objavljivao u više nastavka, Josip Broz nije rođen u Kumrovcu, nego u Beču, da se nije zvao Josip nego Franc. Da nije odrastao u Hrvatskoj, nego posećivao gimnaziju u Koruškoj.
       MOJ ŠKOLSKI DRUG
       „Tito je bio moj školski drug u Bendediktinskom ondintu u Sent Paulu, u Koruškoj i pravo ime mu je bilo Franc. On je bio šarmantan momak lepih manira, držao je predavanja, ali nije imao mnogo prijatelja. Samo sa mnom i sa mojim bratom Alfonsom bio je intiman. Nije bio dobar đak, mislim da je ponavljao i da je tek kasnije došao u gimnaziju. Njegov otac je bio Hrvat koji je završio kadetsku školu u Zagrebu. I pored osrednjih rezultata u školi, daleko je u razredu dogurao“ - piše Vankmiler.
       „On je bio starešina u razredu, bio je izabran i za šefa kongregacije (versko udruženje) i nagovarao me da postanem sveštenik. Pored Tita sećam se da su u razredu bili i advokat dr Karl Kazer, Paul Herbiger, Germanski, a sećam se i Otokara Černina...
       Mnogi od učenika nikad nisu saznali da je njihov školski drug Broš (ili Broz) postao maršal Jugoslavije. Krajem juna 1914. godine, pre nego što će napustiti Sent Paul, Tito nam je pričao da je njegov otac oficir u Beču.
       U smeđoj kutiji u državnom Bečkom arhivu nalazi se i jedna fotografija iz Sent Paula bez datuma koju je priložio sveštenik Vankmiler. Na njoj se, po tvrdnji Vankmilera, nalazi i Franc Broš, alijas Josip Broz. Među 17 osoba ističe se lice jednog mladića okrugle lobanje, oštrih jagodica, izvijenih obrva, prodornog pogleda. Zapanjujuća je sličnost između ovog lica Franca Broza sa fotografijom mladog fabričkog radnika Josipa Broza u Kamniku, koja je inače službeno i priznato kao Titova.
       Bečki „Kurir“ i dalje razrađuje priču koja, po njemu izgleda ovako:
       TAJNA KOD SVEŠTENIKA
       Tito je 1939. godine često posećivao sveštenika Vankmilera, koji je bio bivši sanitetski saradnik i policijski lekar u Mariboru. O tim susetima Alfons Vankmiler priča o svom duhovom bratu ovako:
       „Valtere, šta misliš, ko je bio kod mene? Franc Broš iz Sent Paula je dolazio. Zamisli, on je sada generalni sekretar zabranjene komunističke partije, ali mi je strogo zabranio da to kažem. On mi je rekao:
       „Niko ne sme znati da sam ja tu. Za mnom je raspisana poternica, imam mnogo imena, niko i ne zna moje pravo ime. Ni majka ne zna da sam ja komunist, inače bi je udarila kap.“.
       Snaha sveštenika Vankmilera, supruga umrlog Alfona Vankmilera, videla je, tvrdi „Kurir“ 1948. u jednom ilustrovanom časopisu sliku maršala Jugoslavije Tita.
       Ne pročitavši legendu, odmah je rekla: „Pa, to je on! Često je bio kod nas u Mariboru, pa sam ja uvek morala da izađem, jer je moj muž hteo da ostane s njim nasamo - navodno su imali nešto poverljivo da pričaju“.
       Po „Kuriru“, navodno, još neke indicije potvrđuju svedočanstvo sveštenika Vankmilera. On i njegov brat mora da su znali Tita u njegovoj mladosti, jer kada je Vankmilerov otac oboleo, išao je sveštenik iz Štrasa više puta u Titov kabinet u Beogradu, moleći dozvolu za ulazak i izlazak iz Jugoslavije. Te dozvole su se tada jedva dobijale.
       „Nikad nisam lično od Tita dobio odgovor, ali je uvek u kratkom roku moja molba bila rešena pozitivno. Čak su jednom dva činovnika došla kod oca da mu donesu dozvole za izlaz“, između ostalog kaže u izveštaju Vankmiler.
       U AUSTRIJSKOJ VOJSCI
       Poznato je, tvrdili su novinari „Kurira“, da je Josip Broz Tito služio vojni rok u austrijskoj armiji 1913. godine i da je učestvovao i u Prvom svetskom ratu, ali mnogi detalji su obavijeni velom tajni. U Državnom arhivu u Beču reporteri „Kurira“ pronašli su podatke o vojnoj službi izvesnog Fransa Broža koji je, prema njihovoj tvrdnji, zapravo Josip Broz.
       „Nikad neću zaboraviti prvi dan u kasarni. Kada sam stupio u vojsku imao sam divnu kosu na koju sam bio veoma ponosan. Ali, moj kaplar nije bio istog mišljenja: „Moj gospodine, socjalisto, dođi ovamo ja ću ti kosu lepo podrezati“, uzeo mašinu za šišanje i svojeručno mi podsekao kosu“ stoji u autorizovanoj Titovoj biografiji, njegovog prijatelja dr Vladimira Dedijera.
       Međutim, kada je zapravo Josip Broz, kasnije Tito tačno stupio u vojsku - nikad zvanično nije utvrđeno - početkom 1913. Takođe nije utvrđena ni činjenica da li je Josip Broz služio u carskom puku, ili je vojnu obuku obavio u nekoj od kasarni u Beču.
       Amerikanka Filis Oti u knjizi o Titu tvrdi:
       „U zimu 1913-1914. godine išao je na skijanje. Mačevanje, koje je naučio u gimnastičkom društvu, dobro mu je došlo. Nekako u to vreme mora da je tražio premeštaj iz Carskog puka u Beču, u 25. zavičajni puk u Zagrebu. To mu je udovoljeno.
       TITO U PRITVORU
       U Dedijerovoj biografiji piše: „Ja sam tada poslan u podoficirsku školu i bio najmlađi narednik u puku. Postao sam prvak svog puka u mačevanju, a kasnije drugi na armijskom prvenstvu u Budimpešti.
       Bečki „Kurir“ tvrdi da je posle ubistva Franca Ferdinanda, regimenti u kojoj je služio Josip Broz naređen pokret. Mladi narednik se tada izjasnio protiv rata, zatvoren je, ali je jedna mlada Srpkinja uspela pred istražnim sudijom da podoficira Josipa Broza odbrani i on je oslobođen.
       „Ubrzo potom moj puk je premešten u Karpate otprilike 1914“ - piše u zvaničnoj Titovoj biografiji.
       Biograf Vilko Vinterhalter, međutim, misli da je 25. zavičajni puk, u kojem je bio Josip (Franc), tek početkom 1915. dospeo na Karpatski front.
       Mnoge protivurečnosti postoje ne samo u datumima, nego i Titovom vojnom činu...
       Prema zvaničnoj biografiji, Josip Broz je bio narednik, dakle, podoficir, a prema nekim drugim dokumentima - vodnik.
       Možda je, tvrdio je bečki „Kurir“, Josip Broz nešto pomešao da u Budimpešti nije završio školu za oficire, nego za vojnike - vodnike. U nekim službenim dokumentima o Titu u bečkom Državnom arhivu pominje se da je predložen kao vodnik za malu srebrnu medalju za hrabrost. Ali u sivoj fascikli nalaze se i neka svedočanstva i dokumenta koja mogu da pokolebaju zvaničnu verziju o služenju vojske Josipa Broza.
       „Kurir“ pominje izjavu izvesnog doktora Bretšnajdera koji je u pešačkom puku broj 22 bio starešina Josipu Brozu, štabskom naredniku, a da ga je 1917. godine izgubio iz vida.
       ZAPISNIK GROFA DRAŠKOVIĆA
       Austrijski novinari, pišući o Josipu Brozu, pominju i zapisnik grofa Draškovića koji glasi: „Ja sam 1940. godine, prilikom lova u blizini Varaždina, upoznao jednog jugoslovenskog majora. On se, mislim, zvao Švarc, za vreme Prvog svetskog rata bio je kapetan u VI pešadijskom puku u Varaždinu i pričao mi je da je kod njega bio vodnik Josip Broz. Major Švarc je tvrdio da je Broz bio bravar, ili mašinista, a da li je to Tito ne mogu sigurno da kažem, jer se tvrdi da je Tito raskinuo svoje rodbinske odnose, da bi bilo malo onih koji ga lično poznaju“ - stoji u spomen zapisniku grofa Draškovića.
       Asutrijski novinari dalje navode da je Josp Broz možda Franc Broš, Josip Brož ili Franc Brož? Iako su reporteri „Kurira“ uložili mnogo napora da, kako tvrde, obelodane „poslednju zagonetku Tito“, čini se da u tome nisu uspeli, jer u vrtlogu rata ginuli su ljudi, uništeni su mnogi akti i lična dokumenta, pa je - u drugom nastavku zaključuju reporteri „Kurira“ - sve moguće...
       DELO JAČE OD ENIGME
       Veliko istorijsko delo maršala Tita, bio on Broz, Broš ili Brož nadživeće sve priče i zagonetke o njegovoj ličnosti i ostaće enigma. Ili možda neće, zaključuju novinari „Kurira“
       Broz, Broš ili Brož Josip, Branc ili jednostavnije - Tito?
       Tvrdnje novinara su jedno, a istina, ipak, sasvim nešto drugo, međutim, „Kurir“ tvrdi da se u Kancelarija saveznog kancelara interesovala o istinitosti tvrdnje sveštenika Vankmilera - da je on zajedno s Titom išao u školu, u Sent Paulu... O tom detalju obaveštena je i Tirolska uprava a, u arhivu, između ostalog, piše:
       ROĐEN U BEČU
       Franc Broš rođen je 1914. godine u Beču. U 9. pešadijskom puku dogurao je do poručnika i poslednjih ratnih dana dospeo je u zarobljenštvo. Tu mu se gubi svaki trag...“
       Nastaje totalna pometnja, tvrdio je „Kurir“: postoji li uz zvaničnog Josipa Broza (rođenog u Kumrovcu 1892) i Franc Brož?
       Sveštenik Vankmiler nema dileme: on smatra da Josip Broz zapravo njegov drug, za kojeg on smatra da je - Tito?!
       Opet se kao argument pominje vojna karijera: u novembru 1915. pojavljuje se kao dobrovoljac vodnik na godinu dana u Žuravici kod Pšemisla.
       „Ja ću uskoro biti unapređen u kadeta aspiranta i onda se ide na front“ - piše u jednom pismu upućenom majci. I 13. marta 1917. postaje poručnik i raspoređuje se u 10. četu 12. pešadijskog puka. Najzad je otišao i u 77. pešadijski puk u Jaroslavi da bi opet otišao na front, odakle mu se (opet) gubi svaki trag...
       „Da li je ovaj tajanstveni Franc Broš poginuo, ili je dospeo u zarobljeništvo, pitao se novinar „Kurira“.
       Istina, o ovom Francu Brošu postoji jedna fotografija - na kojoj je u uniformi poručnika...
       IPAK SAMO SLIKA...
       „Pri posmatranju“, konstatuju austrijski novinari, primetna je sličnost sa slikom Josipa Broza iz 1912. godine i u oči pada široko lice istaknutih jagodica, izvijenih obrva, jakog nosa, prodornog pogleda...
       Iako u tekstovima o „Poslednjoj zagonetki Tito“ austrijski novinari „navijaju“ da je Tito - „njihov“ ipak se ograđuju:
       „Sličnost ovog Franca Broša, koji je u Sent Paulu išao u školu sa fotografijama Josipa Broza iz 1912. i 1926. pada u oči. Ali šta to dokazuje?
       Možda sve, možda ništa. Ali je ipak, čini se, opravdano da se kod mnogih zagonetki, nelogičnosti i nesigurnosti i pukotina u zvaničnoj biografiji Josipa Broza, kasnije Tita, ispita sve, pa i da se čovek zamisli nad fantazijama koje nude nagomilana dokumenta i indicije...
       Jedinstveno i veliko istorijsko delo Josipa Broza Tita, bio on Josip Broz, Franc Broz, Broš ili Brož ostaje nedirnuto. Ono će nadživeti i sve priče i zagonetke o njegovoj ličnosti i ostaće enigma. Ili možda neće..“, zaključuju novinari „Kurira“.

Knjiga koja rešava najveću misteriju XX veka
Tito (ni)je Tito
       Knjiga „T.I.T.O. (ni)je Tito“, novinara i publiciste Vladana Dinića, koja će se pojaviti na Sajmu knjiga pružiće, bar tako se autor nada i veruje, a u tome su mu pomagali i pomogli brojni sagovornici - odgovor na jednu od najvećih zagonetki prošlog milenijuma... I, možda, razređenje dileme - koliko je STVARNO bilo Tita od 1937. do 1980.
       Jedan, onaj iz Kumrovca, ili više njih?!“
       Već više od sedam decenija, dakle, ličnost vođe jugoslovenske revolucije JOSIPA BROZA TITA je u žiži interesovanja svetske javnosti.
       Zavisno od zone interesa u svetskoj štampi pojavljivali su se i pojavljuju brojni napisi o životu i delu Josipa Broza.
       Više je, naravno, onih dobronamernih tekstova koji objašnjavaju fenomen Josip Broza Tita, do zlonamernih, pogotovo ovde na prostorima bivše Titove Jugoslavije koji negiraju ne samo Tita nego i našu istoriju, a ima i onih koji često, daju niz „pikanterija“ o vođi jugoslovenske revolucije, šefu nesvrstanog pokreta i jednoj od najznačajnijih ličnosti epohe koja je prošla...
       Već dugi niz godina, međutim, u svetskoj štampi pominje se više ili manje pompezno i podatak da su jugoslovenskom istorijom prohujala najmanje DVA JOSIPA BROZA.
       Svi ti izvori, mahom sa Zapada, donose, nvodno „pouzdane“ podatke i „dokaze“ da su postojali Tito br. 1 i Tito br. 2, br. 3...!?
       Vladan Dinić, dugogidšnji novinar, publicista i autor više hit-knjiga, ali i feljtona, rešio je da u knjizi „TITO (NI)JE TITO obelodani ono što se u Jugoslaviji šaputalo, a na Zapadu pisalo: na stranicama knjige ređaju se brojna sećanja i reagovanja naučnika, istoričara i svih onih koji mogu da razbiju konstrukcije oko ličnosti predsednika Tita ili da pojasne zagonetku našeg doba DA LI SU POSTOJALA VIŠE JOSIPA BROZA TITA?


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX