U prodaji nova knjiga Vladana Dinića
Sarajevski atentat 1914.
PRINCIP I VELIKI RAT
Sarajevski atentat 1914. PRINCIP I VELIKI RAT
NARUDŽBENICA: Novmark d.o.o., Ulofa Palmea 7, 11000 Beograd ● žiro račun: 205 - 166066-82
Cena: 500 dinara (+ PTT troškovi) ●  Svrha uplate: uplata za knjigu